Nieuws

Handreiking setting hoogspecialistisch beschikbaar

18 oktober 2021 Published by Comments Off on Handreiking setting hoogspecialistisch beschikbaar

Het tarief van de setting ‘hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)’ kan alleen in rekening worden gebracht als zorgaanbieder en zorgverzekeraar dit in een contract hebben afgesproken. Bij het maken van deze afspraken houden zij zich aan de ‘Handreiking contractering setting Hoogspecialistische ggz’, die de partijen van het programma hebben opgesteld. Die handreiking staat nu online. …

Herindexatie tarieven voor 2022

15 oktober 2021 Published by Comments Off on Herindexatie tarieven voor 2022

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken. Inmiddels heeft de NZa deze voor de ggz en forensische zorg bepaald. De concept …

Beroepentabel aangepast

15 oktober 2021 Published by Comments Off on Beroepentabel aangepast

Het programma Zorgprestatiemodel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst met overige beroepen. Van een paar beroepen zijn de definitie en/of vereisten aangepast. De meest opvallende aanpassingen zijn voor de beroepen WO-orthopedagoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. In goede samenwerking met de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), het Nederlandse Instituut van Psychologen …

Zorgvraagtyperingstool NZa online

1 oktober 2021 Published by Comments Off on Zorgvraagtyperingstool NZa online

Zorgvraagtypering is onderdeel van het zorgprestatiemodel en wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. De NZa heeft een zorgvraagtyperingstool voor de ggz en forensische zorg ontwikkeld. De zorgvraagtyperingstool is nu beschikbaar. Met deze tool kunt u patiënten typeren.

Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product

10 september 2021 Published by Comments Off on Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel en de Organisatie van ICT-leveranciers in de Zorg (OIZ) hebben samen kaders voor een Minimum Viable Product (MVP) opgesteld. Dit MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een EPD-systeem moet voldoen om op 1 januari 2022 volgens het zorgprestatiemodel te kunnen registreren. Op die manier zorgen we er met elkaar …

Tweede uitvraag implementatiemonitor

1 september 2021 Published by Comments Off on Tweede uitvraag implementatiemonitor

In mei hebben EIFFEL en Equalis de resultaten van de eerste implementatiemonitor opgeleverd. Die waren gebaseerd op een kwantitatieve uitvraag door middel van een enquête. Om de beantwoording en resultaten van de vragen uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. Alle partijen zijn nog volop aan …

NZa publiceert simulatie macro-impact zorgprestatiemodel

29 juli 2021 Published by Comments Off on NZa publiceert simulatie macro-impact zorgprestatiemodel

Instellingen die ggz leveren, hebben in de afgelopen weken simulaties uitgevoerd om de financiële impact van de invoering van het zorgprestatiemodel te begroten. De uitkomsten hebben zij met de NZa en met zorgverzekeraars gedeeld. Zorgverzekeraars gebruiken de informatie voor de contracteringsgesprekken. De NZa heeft de informatie gebruikt om de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel …

Zorgvraagtypering: informatie voor behandelaren online

28 juli 2021 Published by Comments Off on Zorgvraagtypering: informatie voor behandelaren online

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt vanaf 2022 zorgvraagtypering ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Het bepalen van het zorgvraagtype helpt om het verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. In 2022 en 2023 wordt de zorgvraagtypering gebruikt om informatie te verzamelen. Vanaf 2024 kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken …

Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?

27 juli 2021 Published by Comments Off on Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?

Later dit jaar komt er voor iedereen die werkt in ggz of fz een gratis e-learningmodule. Dit online leertraject zal naar verwachting in oktober beschikbaar zijn via GGZ Ecademy. Als voorloper op de e-learning is een animatie gemaakt waarin het zorgprestatiemodel wordt uitgelegd.

Update lijst verantwoording en controle beschikbaar

26 juli 2021 Published by Comments Off on Update lijst verantwoording en controle beschikbaar

Een van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is: ‘stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf’. Vanuit dit principe is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema ‘verantwoording en controle’. In april van dit jaar leverde het programma Zorgprestatiemodel al spelregels op, om correcte registratie aan de bron te bevorderen. Ook is toen een …

Afspraken over zorgvuldige implementatie ICT

24 juli 2021 Published by Comments Off on Afspraken over zorgvuldige implementatie ICT

Het programma Zorgprestatiemodel hecht veel belang aan een zorgvuldige ICT-implementatie. Al sinds eind 2019 zijn ICT-organisaties, zoals EPD-leveranciers, Vektis en Vecozo en het programma hierover met elkaar in gesprek. Minimum Viable Product Een aantal EPD-leveranciers heeft de wens geuit om een landelijk minimum viable product (MVP) vast te stellen. Een MVP beschrijft de minimale eisen …

Aanpassingen in beroepenlijst

20 juli 2021 Published by Comments Off on Aanpassingen in beroepenlijst

Eerder dit jaar heeft het programma Zorgprestatiemodel de lijsten ‘overige beroepen’ en ‘consult-registrerende beroepen’ gepubliceerd. Naar aanleiding van vragen uit het veld heeft het programma beide lijsten op de volgende punten aangepast: Arts voor verstandelijk gehandicapten De arts voor verstandelijk gehandicapten is toegevoegd aan de beroepscategorie Arts-specialist (Wet Big art. 14). GGZ-agoog De GGZ-agoog is …

Simulatie format forensische zorg gereed

16 juli 2021 Published by Comments Off on Simulatie format forensische zorg gereed

Met de invoering van het zorgprestatiemodel verdwijnt de DBBC-systematiek in de forensische zorg. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging en om goede afspraken tussen DJI en de zorgaanbieders te kunnen faciliteren, wordt de inzet van de transitieprestatie verkend. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de macro-impact …

Communicatie toolkit beschikbaar

13 juli 2021 Published by Comments Off on Communicatie toolkit beschikbaar

Het informeren van mensen in uw organisatie is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel. Om organisaties hierin te faciliteren werkt het programma Zorgprestatiemodel aan een communicatie toolkit. De eerste onderdelen van de toolkit, zoals afbeeldingen en basisteksten, zijn gepubliceerd. U vindt de toolkit op de pagina Downloads.

Ontwikkelingen ICT-implementatie

9 juli 2021 Published by Comments Off on Ontwikkelingen ICT-implementatie

Het programma Zorgprestatiemodel hecht veel belang aan een voorspoedige ICT-implementatie. Al sinds eind 2019 zijn ICT-organisaties, zoals EPD-leveranciers, Vektis en Vecozo en het programma hierover met elkaar in gesprek. Minimum Viable Product Een aantal EPD-leveranciers hebben de wens geuit om een landelijk minimum viable product (MVP) vast te stellen. Een MVP beschrijft de minimale eisen …

Resultaten kwalitatieve meting implementatiemonitor

8 juli 2021 Published by Comments Off on Resultaten kwalitatieve meting implementatiemonitor

In mei hebben EIFFEL en Equalis de resultaten van de eerste implementatiemonitor opgeleverd. Die waren gebaseerd op een kwantitatieve uitvraag door middel van een enquête. Om de beantwoording en resultaten van de vragen uit de enquête beter te kunnen duiden hebben EIFFEL en Equalis een aanvullende kwalitatieve uitvraag gedaan. Ze hebben in totaal dertig interviews …

NZa publiceert b-release zorgprestatiemodel

1 juli 2021 Published by Comments Off on NZa publiceert b-release zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van de regels voor het zorgprestatiemodel gepubliceerd. Deze regels zijn bestemd voor de ggz en de forensische zorg. In deze release zitten een aantal wijzigingen. Zo kan de inzet van de talentolk voortaan apart in rekening worden gebracht. Ook introduceert de NZa een gedifferentieerd tarief voor de psychiater, …

NZa publiceert nieuwe tariefbeschikking voor zorgprestatiemodel

11 juni 2021 Published by Comments Off on NZa publiceert nieuwe tariefbeschikking voor zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd met de tarieven voor het zorgprestatiemodel voor de geestelijke gezondheidszorg dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. In de eerder uitgegeven tariefbeschikking zaten fouten. Daarop is besloten deze tariefbeschikking in te trekken. De tarieven zijn belangrijk voor de simulatie waar aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg mee aan de slag zijn. …

Belangrijk bericht over simulatie en contractering 2022

4 juni 2021 Published by Comments Off on Belangrijk bericht over simulatie en contractering 2022

Bent u een instelling en levert u in 2022 ggz? Dan is dit een belangrijk bericht voor u. Alle instellingen die ggz leveren moeten voor 22 juni de uitkomst van de simulatie delen met de NZa. De NZa heeft deze informatie nodig om de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel in de gaten te …

Resultaten eerste implementatiemonitor

3 juni 2021 Published by Comments Off on Resultaten eerste implementatiemonitor

In opdracht van het programma Zorgprestatiemodel stellen EIFFEL en Equalis periodiek een implementatiemonitor op. Ze halen hiervoor informatie op bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers, over hoe de voorbereidingen op het zorgprestatiemodel gaan. Met de monitor krijgen we een beeld van wat goed loopt in de implementatie en wat extra aandacht nodig heeft. Zo zorgen we …

Kijk nu de webinars over het zorgprestatiemodel terug!

20 mei 2021 Published by Comments Off on Kijk nu de webinars over het zorgprestatiemodel terug!

Op 20 april en 17 mei keek u weer massaal naar de webinars over het zorgprestatiemodel. 20 april stond in het teken van de zorgprestaties, tarieven en regelgeving. Op 17 mei ging het over zorgvraagtypering. Kon u er niet bij zijn en bent u benieuwd wat er is besproken? U kunt de webinars terugkijken op …

Nieuwe uitleg bij regelgeving online

20 mei 2021 Published by Comments Off on Nieuwe uitleg bij regelgeving online

Nieuwe regels kunnen nieuwe vragen oproepen. Om die reden publiceren we vandaag bij de nieuwe regelgeving een aantal toelichtingen. De volgende documenten treft u nieuw aan onder Downloads.

Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

18 mei 2021 Published by Comments Off on Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

De NZa heeft definitieve tarieven voor de ggz en fz voor 2022 gepubliceerd. In deze tarieven is de definitieve index 2022 verwerkt. De NZa heeft de tarieven extra vroeg vastgesteld. Zo heeft iedereen meer tijd om zich goed voor te bereiden op het zorgprestatiemodel. Een paar tarieven, zoals die voor ECT en RTMS, worden uiterlijk 1 …

Implementatiemonitor van start

14 april 2021 Published by Comments Off on Implementatiemonitor van start

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering. Daarom gaan we met een monitor volgen hoe de voorbereidingen gaan. In opdracht van het programma Zorgprestatiemodel voeren EIFFEL en Equalis een implementatiemonitor uit bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De monitor kijkt ook naar de voortgang van de ICT-implementatie. Met de monitor krijgen we een beeld van wat goed loopt …

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

12 april 2021 Published by Comments Off on Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd, die de regelgeving vertalen naar de praktijk. En de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders …

12 april definitieve uitlevering zorgprestatiemodel

29 maart 2021 Published by Comments Off on 12 april definitieve uitlevering zorgprestatiemodel

Op 1 april levert het programma het definitieve beleid voor het zorgprestatiemodel op. Omdat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regelgeving officieel moet vaststellen, zal het nog een aantal dagen duren voordat dit beleid gepubliceerd wordt. Op maandag 12 april worden regelgeving, tabellen, spelregels, concept specificaties en nog enkele andere documenten gepubliceerd op de website van …

Factsheets over beroepen in het zorgprestatiemodel

22 maart 2021 Published by Comments Off on Factsheets over beroepen in het zorgprestatiemodel

Omdat het programma veel vragen binnen krijgt over de beroepenlijst in het zorgprestatiemodel, zijn er twee factsheets opgesteld. Een factsheet over het proces, en een factsheet over de inhoud van die beroepenlijst. Net als de lijst consult-registerende beroepen, kunt u beide factsheets vinden op de pagina Downloads.

Nieuwe generieke declaratiestandaard voor ggz en forensische zorg

15 maart 2021 Published by Comments Off on Nieuwe generieke declaratiestandaard voor ggz en forensische zorg

De zorgverzekeraars werken aan een generieke declaratiestandaard voor alle zorgsoorten. De standaard bevat afspraken voor het declareren van zorg. Zorgaanbieders die zorg leveren in meerdere zorgsoorten, hebben dankzij de generieke standaard op termijn niet meer te maken met verschillende afspraken. Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg werken vanaf 1 januari 2022 …

Nieuwe reeks webinars over het zorgprestatiemodel

5 maart 2021 Published by Comments Off on Nieuwe reeks webinars over het zorgprestatiemodel

In april en mei organiseren wij een nieuwe reeks met live webinars over het zorgprestatiemodel. De webinars vinden plaats op 20 april, 17 mei en 25 mei 2021. Aanmelden is niet nodig. De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod: Dinsdag 20 april om 14.30 uur: Prestaties, setting en tarieven Maandag 17 mei om …

Concept declaratiestandaard beschikbaar

1 maart 2021 Published by Comments Off on Concept declaratiestandaard beschikbaar

De concept EI-standaard is beschikbaar. Let op: dit gaat om de conceptversie en is dus nog niet definitief. Zie ook de disclaimers die zijn opgenomen. Deze conceptversie wordt niet door Vektis gepubliceerd, maar wordt wel met veldpartijen gedeeld zodat zij al een start kunnen maken met de implementatie van deze declaratiestandaard. Publicatie van de definitieve …

Dashboard programma Zorgprestatiemodel online

3 februari 2021 Published by Comments Off on Dashboard programma Zorgprestatiemodel online

Het landelijk programma Zorgprestatiemodel houdt een dashboard bij. Dit dashboard vervangt de eerder gepubliceerde masterplanning. U kunt nu meer in detail de ontwikkelingen volgen. Mist u een onderwerp? Producten die zijn opgeleverd staan onder Downloads en zijn niet meer opgenomen in het dashboard.

Handreiking Implementatie Zorgpresatiemodel beschikbaar

1 februari 2021 Published by Comments Off on Handreiking Implementatie Zorgpresatiemodel beschikbaar

Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren. Zorg dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Wij hebben een handreiking opgesteld om zorgaanbieders te ondersteunen bij de voorbereiding op het zorgprestatiemodel. In deze handreiking leest u per bedrijfsproces wat er anders wordt …

Aan de slag met het zorgprestatiemodel in 2021

4 januari 2021 Published by Comments Off on Aan de slag met het zorgprestatiemodel in 2021

Het zorgprestatiemodel is grotendeels klaar voor de implementatie. Het jaar 2021 kunt u gebruiken om zich voor te bereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel. Wat kunt u doen? Dat verschilt van organisatie tot organisatie. U kunt denken aan de onderwerpen hieronder.

Technische specificaties zorgprestatiemodel online

30 december 2020 Published by Comments Off on Technische specificaties zorgprestatiemodel online

De eerste versie van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel staat online. Deze uitwerking van het zorgprestatiemodel is met name opgesteld voor partijen die zich bezighouden met het aanpassen van de ICT. De technische specificaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met EPD-leveranciers en andere experts uit het veld.

Nieuwe documenten zorgprestatiemodel online

22 december 2020 Published by Comments Off on Nieuwe documenten zorgprestatiemodel online

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben in 2020 met elkaar een mooie prestatie geleverd: het zorgprestatiemodel staat! Er zijn weer veel nieuwe documenten gepubliceerd op de website, met details van het zorgprestatiemodel. Dit kon alleen door de gezamenlijke inzet van behandelaren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-organisaties, patiëntenvertegenwoordigers en overheid. U kunt deze documenten gebruiken bij uw voorbereiding op …

Beroepenlijst ggz en fz 2020 bekend

18 december 2020 Published by Comments Off on Beroepenlijst ggz en fz 2020 bekend

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de ‘beroepenlijst ggz en fz 2020’ gepubliceerd. Op die lijst staan de beroepen die diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding leveren in de ggz en fz. De lijst wordt voor verschillende doelen gebruikt. Hij wordt onderdeel van een veldafspraak over de inzet van beroepen in ggz en fz. De partijen van het …

Kijk nu de webinars over het zorgprestatiemodel terug!

9 december 2020 Published by Comments Off on Kijk nu de webinars over het zorgprestatiemodel terug!

Op 24 november, 30 november en 4 december keken in totaal meer dan 3500 mensen naar de live webinars over het zorgprestatiemodel. Kon u er niet bij zijn en bent u benieuwd wat er is besproken? U kunt de webinars terugkijken op onze website.

Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

16 november 2020 Published by Comments Off on Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel. In elk webinar geeft programmamanager Cornelis Jan Diepeveen u de ins en outs van het zorgprestatiemodel. U bent in een keer op de hoogte over de nieuwe zorgprestaties, settings, zorgvraagtypering, simulatie en nog veel meer. Na de …

Webinars over het zorgprestatiemodel komen eraan

2 november 2020 Published by Comments Off on Webinars over het zorgprestatiemodel komen eraan

Wilt u weten wat er per 2022 gaat veranderen in de bekostiging van de ggz en fz? U hoort en ziet het in de live webinars die wij op dinsdag 24 november, maandag(avond) 30 november en vrijdag 4 december organiseren over het zorgprestatiemodel. Klik hieronder om de data in uw agenda te zetten: Het zorgprestatiemodel: …

Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

30 oktober 2020 Published by Comments Off on Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren. Zorg dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Voor de belangrijkste bedrijfsprocessen hebben wij een checklist opgesteld die u helpt uw organisatie voor te bereiden op het zorgprestatiemodel. Start nog dit jaar met de …

Nieuwe factsheet over schadelastdip

30 oktober 2020 Published by Comments Off on Nieuwe factsheet over schadelastdip

De meeste ggz en fz wordt afgerekend in zorgtrajecten, zoals dbc’s, dbbc’s en gb-ggz prestaties. Er gelden landelijke regels om die trajecten te vertalen naar schade bij de zorgverzekeraar en omzet bij de zorgaanbieder. Als het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd, stappen we in één keer over van trajecten op prestaties per dag. Dat heeft eenmalig gevolgen …

Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

19 oktober 2020 Published by Comments Off on Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

Het programma is bezig om veldafspraken op te stellen, onder meer over verantwoording en controle in het zorgprestatiemodel. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over correct registreren en declareren en gepast gebruik. Onderdeel van deze veldafspraak wordt een lijst waarin partijen met elkaar risico’s op het gebied van correct registreren en declareren en gepast gebruik benoemen. In …

Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

19 oktober 2020 Published by Comments Off on Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

In de zomer heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS samen met de minister voor Rechtsbescherming besloten om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz. Per 2022 moet ook worden gestart met het registreren van een verbeterde zorgvraagtypering. In de voorhangbrief legt de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit …

Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

17 september 2020 Published by Comments Off on Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

Het besluit om het Zorgprestatiemodel in te voeren is nu definitief. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg per 2022 ingaat. Hij nam dit besluit samen met de minister voor Rechtsbescherming.

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

25 augustus 2020 Published by Comments Off on Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Besluitvorming in laatste fase Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit met een positief advies aangeboden aan de ministeries voor VWS en Rechtsbescherming. Binnenkort besluit …

Consultatie beroepen in de ggz en fz

24 augustus 2020 Published by Comments Off on Consultatie beroepen in de ggz en fz

In het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke gezondheidszorg 2019-2022 is afgesproken om de inzet van beroepen in de ggz en fz vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg te onderbouwen in een veldnorm. De partijen van het akkoord hebben het programma Zorgprestatiemodel gevraagd om naast het uitwerken van de nieuwe bekostiging ook die veldnorm voor te bereiden.  Als eerste …

Video: Zorgprestatiemodel in het kort

4 juni 2020 Published by Comments Off on Video: Zorgprestatiemodel in het kort

Het Zorgprestatiemodel komt eraan. De bekostiging voor ggz en fz zal er vanaf 2022 heel anders uitzien. Wilt u snel weten wat er precies gaat veranderen? We hebben er een filmpje over gemaakt.

Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

24 maart 2020 Published by Comments Off on Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

In het Bestuurlijk akkoord GGZ is afgesproken dat er een veldnorm komt voor beroepen in de ggz en fz. De veldnorm moet waarborgen dat de juiste professionals de zorg leveren, en dat de zorg van die professionals vergoed kan worden. Als opstap naar die veldnorm stellen de 13 partijen in het programma zorgprestatiemodel een beroepenlijst …

Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

3 maart 2020 Published by Comments Off on Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen zoals eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het …

Prestaties en settings in concept klaar

3 maart 2020 Published by Comments Off on Prestaties en settings in concept klaar

In het zorgprestatiemodel wordt de zorg vergoed via consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. Indirecte tijd hoeft straks niet meer te worden geregistreerd. Die wordt namelijk verdisconteerd in de zorgprestaties. Zo worden administratieve lasten voorkomen en wordt het directe contact met patiënten zoveel mogelijk gestimuleerd. Om de consulten zo goed mogelijk aan te laten sluiten …

Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

12 februari 2020 Published by Comments Off on Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

In het programmateam en werkgroepen werken vertegenwoordigers van de 13 samenwerkende organisaties aan de nieuwe bekostiging. Op 10 februari ontmoetten alle deelnemers elkaar tijdens een landelijke bijeenkomst. Een van de sprekers die middag was prof. dr. Jan Kremer. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut …

Website over zorgprestatiemodel live

30 september 2019 Published by Comments Off on Website over zorgprestatiemodel live

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Wat …

Staatssecretaris positief over het zorgprestatiemodel

2 juli 2019 Published by Comments Off on Staatssecretaris positief over het zorgprestatiemodel

De staatssecretaris van VWS heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer laten weten dat hij van plan is het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel over te nemen, onder de voorwaarde dat de uitwerking een aantal aannames zal bevestigen. De uitwerking van zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering moet er …

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

20 mei 2019 Published by Comments Off on Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en …