Nieuws

Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

16 november 2020 Published by Comments Off on Volg de live webinars over het zorgprestatiemodel

Op dinsdag 24 november, maandag 30 november en vrijdag 4 december zijn er live webinars over het zorgprestatiemodel. In elk webinar geeft programmamanager Cornelis Jan Diepeveen u de ins en outs van het zorgprestatiemodel. U bent in een keer op de hoogte over de nieuwe zorgprestaties, settings, zorgvraagtypering, simulatie en nog veel meer. Na de …

Webinars over het zorgprestatiemodel komen eraan

2 november 2020 Published by Comments Off on Webinars over het zorgprestatiemodel komen eraan

Wilt u weten wat er per 2022 gaat veranderen in de bekostiging van de ggz en fz? U hoort en ziet het in de live webinars die wij op dinsdag 24 november, maandag(avond) 30 november en vrijdag 4 december organiseren over het zorgprestatiemodel. Klik hieronder om de data in uw agenda te zetten: Het zorgprestatiemodel: …

Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

30 oktober 2020 Published by Comments Off on Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

Bent u zorgaanbieder? Dan gaat u in 2022 op een andere manier declareren. Zorg dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Voor de belangrijkste bedrijfsprocessen hebben wij een checklist opgesteld die u helpt uw organisatie voor te bereiden op het zorgprestatiemodel. Start nog dit jaar met de …

Nieuwe factsheet over schadelastdip

30 oktober 2020 Published by Comments Off on Nieuwe factsheet over schadelastdip

De meeste ggz en fz wordt afgerekend in zorgtrajecten, zoals dbc’s, dbbc’s en gb-ggz prestaties. Er gelden landelijke regels om die trajecten te vertalen naar schade bij de zorgverzekeraar en omzet bij de zorgaanbieder. Als het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd, stappen we in één keer over van trajecten op prestaties per dag. Dat heeft eenmalig gevolgen …

Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

19 oktober 2020 Published by Comments Off on Lijst met aanbevelingen verantwoording en controle gepubliceerd

Het programma is bezig om veldafspraken op te stellen, onder meer over verantwoording en controle in het zorgprestatiemodel. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over correct registreren en declareren en gepast gebruik. Onderdeel van deze veldafspraak wordt een lijst waarin partijen met elkaar risico’s op het gebied van correct registreren en declareren en gepast gebruik benoemen. In …

Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

19 oktober 2020 Published by Comments Off on Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

In de zomer heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS samen met de minister voor Rechtsbescherming besloten om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz. Per 2022 moet ook worden gestart met het registreren van een verbeterde zorgvraagtypering. In de voorhangbrief legt de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit …

Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

17 september 2020 Published by Comments Off on Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

Het besluit om het Zorgprestatiemodel in te voeren is nu definitief. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg per 2022 ingaat. Hij nam dit besluit samen met de minister voor Rechtsbescherming.

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

25 augustus 2020 Published by Comments Off on Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Besluitvorming in laatste fase Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit met een positief advies aangeboden aan de ministeries voor VWS en Rechtsbescherming. Binnenkort besluit …

Consultatie beroepen in de ggz en fz

24 augustus 2020 Published by Comments Off on Consultatie beroepen in de ggz en fz

In het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke gezondheidszorg 2019-2022 is afgesproken om de inzet van beroepen in de ggz en fz vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg te onderbouwen in een veldnorm. De partijen van het akkoord hebben het programma Zorgprestatiemodel gevraagd om naast het uitwerken van de nieuwe bekostiging ook die veldnorm voor te bereiden.  Als eerste …

Video: Zorgprestatiemodel in het kort

4 juni 2020 Published by Comments Off on Video: Zorgprestatiemodel in het kort

Het Zorgprestatiemodel komt eraan. De bekostiging voor ggz en fz zal er vanaf 2022 heel anders uitzien. Wilt u snel weten wat er precies gaat veranderen? We hebben er een filmpje over gemaakt.