Update veldafspraken 2023 zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel heeft enkele laatste wijzigingen vastgesteld in de veldafspraken van het zorgprestatiemodel.

Update lijst Hoogspecialistische ggz

De limitatieve lijst Hoogspecialistische ggz 2023 is gepubliceerd. Hierin zijn de laatste updates meegenomen van de stichting TOPGGz.

Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur

Het vermelden van het zorgvraagtype bij behandelconsulten en verblijfsdagen is in sommige situaties (nog) niet mogelijk. Dit kan leiden tot declaratieproblemen, omdat het zorgvraagtype ggz op de factuur moet worden vermeld bij behandelconsulten en verblijfsdagen. De programmapartijen hebben in de veldafspraak Vermelden van zorgvraagtypering ggz op de factuur een tijdelijke oplossing geformuleerd voor de periode tot 1 april 2023 en een structurele oplossing voor de periode daarna. Voor die structurele oplossing zijn ook twee nieuwe zorglabels uitgebracht. Deze zijn te vinden in de tabel Verwijstypen en zorglabels 2023.

Ervaringsdeskundige werker NLQF5

De NZa heeft eerder dit jaar een beschikking afgegeven voor facultatieve prestaties voor behandelconsulten en groepsconsulten door ervaringsdeskundige werkers NLQF 5.

De partijen in het programma Zorgprestatiemodel constateren dat het wenselijk is om gezamenlijk vast te stellen welke informatie-elementen voor deze facultatieve prestaties moeten worden geregistreerd. Zo voorkomen we dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier verschillend mee omgaan. Deze informatie-elementen zijn opgenomen in de veldafspraak Informatie-elementen bij facultatieve prestaties ervaringsdeskundige werker NLQF 5. Een een goede registratie te ondersteunen heeft de NZa in de Codetabel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg een aparte beroepscode ‘FB01 Ervaringsdeskundige werker NLQF 5 (facultatieve prestaties)’.

Update tabellen

De NZa heeft een nieuwe versie van de Codetabel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (versie 19 december 2022) gepubliceerd. Daarin zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van versie van 10 oktober 2022:

  • Overbodige kolom verwijderd uit tabblad setting
  • Formatting datumveld in tabblad toeslag consult aangepast
  • Beroep ‘Ervaringsdeskundige werker NLQF 5 (facultatieve prestaties)’ toegevoegd aan lijst beroepen
  • Facultatieve prestatie ambulante detox toegevoegd (ingangsdatum 1 december 2022)
  • Facultatieve prestatie VR-CGT toegevoegd (ingangsdatum 1 maart 2023)

Het programma heeft een nieuwe versie van de tabel verwijstypen en zorglabels (versie 19 december 2022) gepubliceerd.

De volgende twee zorglabels hebben een einddatum gekregen van 31-12-2022:

  • N02 Overgang oude bekostiging met directe tijd naar Zorgprestatiemodel
  • N03 Overgang oude bekostiging zonder directe tijd naar Zorgprestatiemodel

Verder zijn er twee zorglabels toegevoegd met ingangsdatum 1-4-2023

  • G05 Zorgvraagtype ggz met reden niet aanwezig
  • G06 Zorgvraagtype ggz niet aanwezig vanwege gebruik Zorgvraagtype fz

Op woensdag 21 december publiceert de NZa een update van de codelijsten zorgvraagtypering.