Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Er zijn verschillende factsheets en spelregels gepubliceerd, die de regelgeving vertalen naar de praktijk. En de tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022.

Gezamenlijke inspanningen

In 2019 begonnen zorgaanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de overheid met elkaar aan de uitwerking van de bekostiging. Het zorgprestatiemodel is door veldpartijen en overheid sámen uitgedacht. Een unieke aanpak.

Een belangrijke mijlpaal is nu gepasseerd. De regels staan vast en de prestaties en concepttarieven zijn bekend. Dat is relatief vroeg, maar niet zonder reden. De resterende negen maanden van 2021 zijn voor iedereen hard nodig in aanloop naar de invoering. De EPD’s moeten worden aangepast, de organisatie moet worden voorbereid en medewerkers moeten worden opgeleid.

Wat volgt er nog?

De partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van ‘veldafspraken’ over het zorgprestatiemodel. Dit zijn bestuurlijke afspraken om het zorgprestatiemodel in de praktijk zo goed mogelijk te laten functioneren. Ze gaan onder meer over beroepen in ggz en fz, verwijsregels, zorgvraagtypering, verantwoording & controle en gepast gebruik. De veldafspraken moeten in juli 2021 klaar zijn.

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt straks voor elke patiënt het zorgvraagtype bepaald. De technische informatie over de zorgvraagtypering is beschikbaar. In mei komt de praktijkhandleiding uit.

In de komende paar weken controleren we of de nu uitgeleverde functionele specificaties voor het aanpassen van de EPD’s volledig aansluiten op de vastgestelde regelgeving. Rond 1 mei zullen dan de functionele specificaties in definitieve vorm worden uitgeleverd.

Maak nu kennis met het zorgprestatiemodel!

In april en mei zijn er webinars over onder meer prestaties, settings, tarieven, zorgvraagtypering en beroepen. Later in het jaar komen er ook gratis e-learnings voor verschillende functies, zoals zorgprofessionals, administratieve medewerkers, controllers en managers. Verder houden we u natuurlijk op de hoogte via onze nieuwsbrief en de FAQ’s op zorgprestatiemodel.nl.

Voorbereiding

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering. Daarom gaan we met een monitor volgen hoe de voorbereidingen gaan. Via uw branchevereniging kunt u benaderd worden om aan de monitor deel te nemen. Met de monitor krijgen we een beeld van wat goed loopt in de implementatie en wat extra aandacht nodig heeft. Zo zorgen we er samen voor dat het zorgprestatiemodel een goede start krijgt.

Overzicht documentatie

De NZa en het programma hebben de volgende documenten gepubliceerd:

 • Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22137)
 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214)
 • Beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22143)
 • Concept tarieven 2022 (prijspeil 2021)
 • Codetabellen Zorgprestatiemodel 2022
 • Tabellen zorgvraagtypering
 • Spelregels correct registreren en declareren
 • Functionele specificaties geautomatiseerde controles
 • Factsheets over zorgtrajectnummer en onderlinge dienstverlening
 • Informatie over verwijstypen en zorglabels
 • Nieuwe informatie over beroepen
 • Informatie over de planning van simulatie en contractering
 • Functionele specificaties zorgprestatiemodel (concept)

Al deze documenten zijn te vinden via Downloads op de website van het zorgprestatiemodel.