Het zorgprestatiemodel is een feit!

Vanaf vandaag worden de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg op een nieuwe manier bekostigd. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de overheid hebben zich de afgelopen jaren voorbereid. En nu is het zover! Het zorgprestatiemodel is een feit.

We nemen in de ggz afscheid van de dbc’s, zzp’s en de producten van de generalistische basis-ggz. En in de fz van de dbbc’s. In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. En we gaan werken met zorgvraagtypen. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag van een patiënt, maar bepaalt niet de prijs van de behandeling. De prijs van de behandeling wordt bepaald door de zorgprestaties en de tarieven die hiervoor zijn afgesproken.

Ook in 2022 blijft het landelijke programma Zorgprestatiemodel actief. Zo zorgen partijen samen voor een zorgvuldige overgang en een goede landing van het zorgprestatiemodel in de praktijk. Eind 2022 eindigt het programma, dat werkt in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ.

We wensen iedereen een goede start van 2022!