Definitieve tarieven zorgprestatiemodel bekend

De NZa heeft definitieve tarieven voor de ggz en fz voor 2022 gepubliceerd. In deze tarieven is de definitieve index 2022 verwerkt. De NZa heeft de tarieven extra vroeg vastgesteld. Zo heeft iedereen meer tijd om zich goed voor te bereiden op het zorgprestatiemodel. Een paar tarieven, zoals die voor ECT en RTMS, worden uiterlijk 1 juli 2021 vastgesteld. In het verantwoordingsdocument staat hoe de tarieven zijn berekend.