Update lijst verantwoording en controle beschikbaar

Een van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is: ‘stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf’. Vanuit dit principe is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema ‘verantwoording en controle’. In april van dit jaar leverde het programma Zorgprestatiemodel al spelregels op, om correcte registratie aan de bron te bevorderen. Ook is toen  : de ‘lijst verantwoording en controle’. Met die lijst kunnen zorgaanbieders hun administratieve organisatie zo inrichten dat registraties juist worden uitgevoerd.

De lijst verantwoording en controle is nu geüpdatet. De beschrijvingen zijn verduidelijkt, de manieren om te beheersen ook. Niet elk risico in de lijst is voor elke zorgaanbieder relevant. U kunt de lijst gebruiken om de voor u belangrijkste risico’s aan de bron te beheersen.

Ook de spelregels voor correct registreren en declareren zijn verduidelijkt. De wijzigingen ten opzichte van de versie van april zijn zichtbaar. In de spelregel ‘minimale betrokkenheid regiebehandelaar’ is een vereenvoudiging doorgevoerd. De spelregel geldt voortaan niet meer per zorgvraag, maar per zorgtrajectnummer. Door deze vereenvoudiging kan een van de zorglabels vervallen. Het document verwijstypen en zorglabels heeft daarom ook een update gekregen. Daarin is ook een nieuw verwijstype voor de forensische zorg toegevoegd.