Afspraken over zorgvuldige implementatie ICT

Het programma Zorgprestatiemodel hecht veel belang aan een zorgvuldige ICT-implementatie. Al sinds eind 2019 zijn ICT-organisaties, zoals EPD-leveranciers, Vektis en Vecozo en het programma hierover met elkaar in gesprek.

Minimum Viable Product

Een aantal EPD-leveranciers heeft de wens geuit om een landelijk minimum viable product (MVP) vast te stellen. Een MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een (EPD)-systeem moet voldoen om op 1 januari 2022 volgens het zorgprestatiemodel te kunnen werken. Een MVP zou met name EPD-leveranciers van grotere (geïntegreerde) instellingen helpen. Uit de implementatiemonitor van het programma blijkt ook steun in het veld voor een MVP.

In het programma is geconstateerd dat afspraken over de leveringsomvang alleen gemaakt kunnen worden tussen de aanbieders van EPD’s en hun afnemers. Het programma vindt het echter wel belangrijk gezamenlijke kaders te hebben voor deze MVP’s, om te voorkomen dat de voortgang van de landelijke implementatie in gevaar komt. Het programma heeft vanuit beleidsmatig oogpunt in een brief van 6 juli 2021 een voorzet gedaan voor die kaders.

MVP-kader registratie

In goede samenspraak tussen de programmapartijen en vertegenwoordigers van ICT-organisaties zijn nu verdere afspraken gemaakt. Deze heeft het programma samengevat in een brief van 22 juli 2021. Die brief is een aanvulling op de brief van 6 juli en beschrijft in meer detail het MVP-kader voor het blok ‘registratie’. Het uitgangspunt is dat ‘registratie’ van de grotere (geïntegreerde) instellingen in gebruik moet zijn op 1 januari 2022.

Wij zijn blij dat we met elkaar deze afspraken hebben kunnen maken. Het programma benadrukt dat een MVP een minimum weergeeft. We hopen van harte dat de feitelijke ontwikkeling een hoger streefniveau heeft.

 

Lees de brieven over ICT-implementatie