Overgangsregeling voor AGB-code van de uitvoerder

Volgens de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa moet bij zorgprestaties worden geregistreerd wie de prestatie heeft uitgevoerd. Dat moet dan met een AGB-code. Voor sommige beroepen moeten (in plaats van een AGB-code) de naam van de behandelaar en een generieke code worden vermeld. De beroepen die wel een AGB-code moeten hebben krijgen extra tijd om deze aan te vragen.

Beroepen die geen AGB-code vermelden

In onderstaande tabel staan de beroepen die geen AGB-code vermelden, maar de generieke code en de naam van de behandelaar.

Beroep Generieke code
Ervaringsdeskundige werker 001
Maatschappelijk werkende 002
Psychodiagnostisch werkende 003
Sociaal Juridisch medewerker 004
Sociaal pedagogisch hulpverlener 005
Sociaal werkende 006
WO-psycholoog 007
GGZ-agoog 008

De generieke codes zijn onderdeel van de declaratiestandaard GDS801 (codelijst CL0001) van Vektis.

Overgangsregeling voor beroepen die wel AGB-code vermelden

Zorgverleners met een beroep dat niet in de lijst hierboven staat, moeten dus een persoonlijke AGB-code hebben of aanvragen. Er zijn signalen dat niet al deze zorgverleners op tijd hun AGB-code hebben. Dat kan komen doordat de aanvraag door elke individuele behandelaar zelf moet worden gedaan of doordat de uitgifte bij Vektis langer duurt dan gebruikelijk.

Het programma Zorgprestatiemodel heeft besloten om in 2022 voor deze groep een alternatief voor het vermelden van de AGB-code mogelijk te maken. Behandelaren die hun AGB-code nog niet hebben ontvangen, mogen in plaats van de AGB-code in het veld ‘ZorgverlenerSpecificatie’ hun beroep uit codelijst COD016 invullen en de naam van de behandelaar. Bij het invullen van een beroep uit codelijst COD016 gebruikt u altijd vier posities, ook als het eerste cijfer een nul is.

De hierboven beschreven overgangsregeling geldt alleen voor de vermelding van de uitvoerder. Het vermelden van een regiebehandelaar moet ook in 2022 altijd met een persoonlijke AGB-code.