Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel en de Organisatie van ICT-leveranciers in de Zorg (OIZ) hebben samen kaders voor een Minimum Viable Product (MVP) opgesteld. Dit MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een EPD-systeem moet voldoen om op 1 januari 2022 volgens het zorgprestatiemodel te kunnen registreren. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat EPD’s op tijd klaar zijn voor de nieuwe bekostiging die per 2022 wordt ingevoerd in de ggz en forensische zorg. De afspraken over het MVP zijn nu definitief voor het onderdeel ‘registratie’. Wij zijn blij dat we met elkaar deze afspraken hebben kunnen maken. We benadrukken dat een MVP een minimum weergeeft en hopen dat de feitelijke ontwikkeling een hoger streefniveau heeft.

We blijven ook over de verdere ontwikkeling van het zorgprestatiemodel met elkaar in overleg, zodat beleid en ICT elkaar blijvend versterken. De gesprekken over de MVP-onderdelen ‘declaratie’ en ‘verplichte gegevensaanleveringen’ lopen nog. Daar hopen we u in oktober over te informeren. Alleen samen kunnen we deze grote transitie succesvol laten verlopen.

 

Update 5 oktober 2021

Het programma ontvangt veel vragen over wanneer er gedeclareerd kan worden. Wanneer u kunt declareren, hangt af van de voortgang bij uw eigen EPD-leverancier. Landelijk is afgesproken dat EPD-leveranciers op 1 januari 2022 in ieder geval de registratie volgens het zorgprestatiemodel  gereed hebben.

Zorgverzekeraars kunnen vanaf 1 januari 2022 declaraties ontvangen. Zorgaanbieders mogen dus gewoon vanaf 1 januari 2022 declareren. We hopen natuurlijk dat EPD-leveranciers zo snel als mogelijk de declaratiemodule gereed hebben zodat zorgaanbieders hun declaraties kunnen indienen.

Afspraken over welke onderdelen wanneer worden opgeleverd, worden gemaakt tussen individuele zorgaanbieders en hun EPD-leveranciers. Het programma Zorgprestatiemodel en OIZ zijn wel met elkaar in gesprek over de uiterste datum waarop de declaratiemodules gereed zouden moeten zijn. We verwachten eind oktober de MVP-kaders voor het onderdeel ‘declaratie’ bekend te maken.