NZa en programma publiceren doorontwikkelagenda

Nu het zorgprestatiemodel met succes is ingevoerd, richten de NZa en de veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel zich op de doorontwikkeling ervan. De NZa en het programma hebben daarvoor samen een doorontwikkelagenda gemaakt. Die is nu gepubliceerd.

Zo maken we voor alle betrokkenen transparant welke onderwerpen zijn geïnventariseerd om het zorgprestatiemodel verder te verbeteren. Het kan dus zijn dat per 2023 of 2024 de regelgeving of veldafspraken voor die onderwerpen worden aangepast. De doorontwikkelagenda is echter enkel een inventarisatie. Dat een onderwerp op de doorontwikkelagenda staat, is geen garantie voor aanpassingen.

Bekijk de doorontwikkelagenda