Zorgprestatiemodel: de bekostiging voor ggz en fz

Bent u een professional in de geestelijke gezondheidszorg of de forensische zorg? Dan heeft u sinds 2022 te maken met het zorgprestatiemodel. Dat heeft de prestaties voor basis-ggz, DB(B)C’s en ZZP’s vervangen.

Bent u al bekend met het zorgprestatiemodel?

 

Wat is dat, het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

En wat betekent het voor mij?

Bent u zorgaanbieder? Dan declareert u in 2022 op een andere manier. U moet bijvoorbeeld zorgen dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Bent u zorgverzekeraar? Dan wilt u klaar zijn om met de nieuwe prestaties te werken bij het inkopen van zorg en bij het uitbetalen van zorgnota’s.

Created with Lunacy Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is de nieuwe bekostiging van de ggz en fz. Bekijk hieronder wat het zorgprestatiemodel inhoudt.

Created with Lunacy Aan de slag

Zorg dat u op de hoogte blijft van nieuwe documenten en andere ontwikkelingen in het zorgprestatiemodel.

Created with Lunacy Zorgvraagtypering

In 2022 en 2023 werkt de adviescommissie zorgvraagtypering ggz aan de zorgvraagtypering. Dit doet de adviescommissie in opdracht van de NZa.

Laatste nieuws

03 november 2023

NZa mag verder met ggz-data

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in het kort geding over de gegevensuitvraag over zorgvraagtypering. De NZa mag doorgaan met de uitvraag en verwerking van deze data.

Lees verder

De tien goede eigenschappen van het zorgprestatiemodel

Bij het bouwen van het zorgprestatiemodel staan de ontwerpcriteria centraal. Dat zijn de 10 eigenschappen waar de nieuwe bekostiging zeker aan moet voldoen.

1

Eenvoudige prestaties, begrijpelijk voor de patiënt

Een consult heet gewoon consult op de zorgnota. Je herkent de zorg.

2

Weerspiegelt daadwerkelijk geleverde zorg, controleerbaar voor de patiënt

Ik zie meteen of alles klopt.

3

Prijzen sluiten aan bij behandelinzet en setting

De prijzen op de zorgnota zijn reëel voor de zorg die ik kreeg.

4

Structureel minder administratieve lasten, en géén tijdsregistratie

Als zorgverlener ben ik minder tijd kwijt aan registreren. De minutenregistratie verdwijnt.

5

Zo snel mogelijk inzicht in wat de zorg kost. Omzet en schade zijn vergelijkbaar.

De zorgnota kan snel worden verstuurd. Snel duidelijkheid voor patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar.

6

Eenvoudige en duidelijke regels, ruimte voor innovatie

Voor minder administratie en meer vernieuwing in de zorg

7

Stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf

Door goede afspraken vooraf, minder problemen achteraf

8

Ontschotting, zelfde bekostiging voor verschillende jaren in ggz en fz

Ggz en fz krijgen dezelfde bekostiging, ook bij langdurige behandeling

9

Basis voor sturen op gepaste en doelmatige zorg

Een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg

10

Flexibel te combineren met de nieuwe zorgvraagtypering

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken afspraken per zorgtype. De bekostiging moet daarbij kunnen aansluiten.

Deelnemende partijen

Deze partijen werken samen aan de invoering van het zorgprestatiemodel