Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz

Bent u een professional in de geestelijke gezondheidszorg of de forensische zorg? Dan heeft u vanaf 2022 te maken met het Zorgprestatiemodel. Per 1 januari zijn de prestaties voor basis-ggz, DB(B)C’s en ZZP’s vervangen door zorgprestaties.

Benieuwd wat dat voor u betekent?  

Bent u al bekend met het zorgprestatiemodel?

 

Wat is dat, het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

En wat betekent het voor mij?

Bent u zorgaanbieder? Dan declareert u in 2022 op een andere manier. U moet bijvoorbeeld zorgen dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Bent u zorgverzekeraar? Dan wilt u klaar zijn om met de nieuwe prestaties te werken bij het inkopen van zorg en bij het uitbetalen van zorgnota’s.

Created with Lunacy Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is de nieuwe bekostiging van de ggz en fz. Bekijk hieronder wat het zorgprestatiemodel inhoudt.

Created with Lunacy Aan de slag

Zorg dat u op de hoogte blijft van nieuwe documenten en andere ontwikkelingen in het zorgprestatiemodel.

Created with Lunacy Zorgvraagtypering

In 2022 en 2023 werkt de adviescommissie zorgvraagtypering ggz aan de zorgvraagtypering. Dit doet de adviescommissie in opdracht van de NZa.

Laatste nieuws

18 juli 2023

Consultatiefunctie BIZ-verklaring voor werkgevers van start

Om declarabele consulten te kunnen registreren moeten WO-psychologen en WO-orthopedagogen de juiste vooropleiding hebben en aantonen dat zij aan inhoudelijke voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn: In bezit van een geldige LOGO-verklaring, of In opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog-generalist, of In bezit van een door de universiteit ondertekende ‘verklaring vooropleidingseisen’ en een NIP basisaantekening psychodiagnostiek …

Lees verder
14 juli 2023

Uitkomst dialoogtafel Gepast Gebruik in verslavingszorg gepubliceerd

Eén van de ontwerpcriteria van het zorgprestatiemodel is dat het gepast gebruik moet bevorderen. In de veldafspraken staat dat dialoogtafels een aantal goede voorbeelden uitwerken van wat ‘gepast gebruik’ is. Voor verslavingszorg is dat nu gedaan. Behandelaren en zorginhoudelijke vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars hebben algemene uitgangspunten voor gepast gebruik in de verslavingszorg beschreven. Ook …

Lees verder
07 juli 2023

Veldafspraken 2024 gepubliceerd

De veldafspraken voor 2024 zijn gepubliceerd. Ze gaan in per 1 januari 2024. De partijen wilden voor 2024 zo min mogelijk wijzigen aan het zorgprestatiemodel. Daarom zijn de veldafspraken maar op een beperkt aantal punten aangepast. Enkele bijlagen zijn verduidelijkt.
(Klik op de titel om verder te lezen.)

Lees verder

De tien goede eigenschappen van het zorgprestatiemodel

Bij het bouwen van het zorgprestatiemodel staan de ontwerpcriteria centraal. Dat zijn de 10 eigenschappen waar de nieuwe bekostiging zeker aan moet voldoen.

1

Eenvoudige prestaties, begrijpelijk voor de patiënt

Een consult heet gewoon consult op de zorgnota. Je herkent de zorg.

2

Weerspiegelt daadwerkelijk geleverde zorg, controleerbaar voor de patiënt

Ik zie meteen of alles klopt.

3

Prijzen sluiten aan bij behandelinzet en setting

De prijzen op de zorgnota zijn reëel voor de zorg die ik kreeg.

4

Structureel minder administratieve lasten, en géén tijdsregistratie

Als zorgverlener ben ik minder tijd kwijt aan registreren. De minutenregistratie verdwijnt.

5

Zo snel mogelijk inzicht in wat de zorg kost. Omzet en schade zijn vergelijkbaar.

De zorgnota kan snel worden verstuurd. Snel duidelijkheid voor patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar.

6

Eenvoudige en duidelijke regels, ruimte voor innovatie

Voor minder administratie en meer vernieuwing in de zorg

7

Stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf

Door goede afspraken vooraf, minder problemen achteraf

8

Ontschotting, zelfde bekostiging voor verschillende jaren in ggz en fz

Ggz en fz krijgen dezelfde bekostiging, ook bij langdurige behandeling

9

Basis voor sturen op gepaste en doelmatige zorg

Een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg

10

Flexibel te combineren met de nieuwe zorgvraagtypering

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken afspraken per zorgtype. De bekostiging moet daarbij kunnen aansluiten.

Deelnemende partijen

Deze partijen werken samen aan de invoering van het zorgprestatiemodel