Downloads

Alle documenten over het zorgprestatiemodel bij elkaar.

Regelgeving, prestaties en tarieven van de NZa

De NZa heeft de wettelijke taak om prestaties en tarieven vast te stellen waarmee de zorg wordt betaald. De officiële documenten staan op het documentenplatform van de NZa.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Tarievenzoeker 16-september-21 16-september-21 Nieuw NZa
Beleidsregel Prestaties en tarieven ggz en gz (b-release BR/REG-22137a) 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Regeling ggz en fz (b-release NR/REG-2214a) 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Tariefbeschikking ggz en fz (TB/REG-22619-03) 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Tarievenlijst 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Beleidsregel Tariefopbouw prestaties in de ggz en fz (BR/REG-22143) 9-april-21 9-april-21 Geldig NZa
Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel (NR/REG-2125) 16-december-20 16-december-20 Geldig NZa

Overige documenten van de NZa

In deze documenten beschrijft de NZa hoe de tarieven zijn opgebouwd en hoe ze tot stand zijn gekomen.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Verantwoording tarieven 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Excel bijlage verantwoording tarieven 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Vergelijking tarieven juni-juli 2021 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Verantwoordingsdocument tarieven ECT 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Uitsplitsing direct/indirect tarieven 1-juli-21 1-juli-21 Geldig NZa
Uitleg verschillen tarieven december 2020 - maart 2021 - juni 2021 11-juni-21 11-juni-21 Geldig NZa

Factsheets over regelgeving en prestaties

In de factsheets geeft het programma een uitleg bij de regelgeving van de NZa. De inhoud van de factsheets is afgestemd met de NZa.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Verwijstypen en zorglabels 2-augustus-21 2-augustus-21 Geldig Programma
Factsheet Zorgtrajectnummer 28-juli-21 29-juli-21 Geldig Programma
Factsheet Setting 18-mei-21 18-mei-21 Geldig Programma
Factsheet Basis-ggz 18-mei-21 18-mei-21 Geldig Programma
Factsheet Onderlinge dienstverlening 18-mei-21 18-mei-21 Geldig Programma
Overzicht Zorgprestaties en settings 9-april-21 9-april-21 Geldig Programma
Factsheet Schadelastdip 30-oktober-20 30-oktober-20 Geldig Programma

Informatie over beroepen

In het zorgprestatiemodel kunnen Big-beroepen en een aantal overige beroepen declarabele consulten registeren. Deze documenten beschrijven welke beroepen dit zijn en welke voorwaarden gelden.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Lijst consult registrerende beroepen 19-juli-21 20-juli-21 Geldig Programma
Lijst overige beroepen 19-juli-21 20-juli-21 Geldig Programma
Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap 19-april-21 19-april-21 Geldig Programma
Factsheet beroepen: het proces 19-maart-21 19-maart-21 Geldig Programma
Factsheet beroepen: inhoud 19-maart-21 19-maart-21 Geldig Programma
Criteria beroepen 18-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Consultatiedocument Veldafspraak beroepen 24-augustus-20 25-augustus-20 Geldig Programma

Zorgvraagtypering in de praktijk

Voor alle nieuwe patiënten in 2022 moet het zorgvraagtype op de factuur worden meegestuurd. De bestaande patiënten komen daar stapsgewijs bij. Zorgvraagtypering voert u uit met de documenten hieronder.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Handleiding zorgvraagtypering ggz 27-juli-21 27-juli-21 Geldig Programma
Beschrijving zorgvraagtypen ggz 27-juli-21 27-juli-21 Geldig Programma
Implementatieplan zorgvraagtypering fz 2-juli-21 2-juli-21 Geldig Programma
Afspraken over zorgvraagtypering bij bestaande patiënten 31-mei-21 31-mei-21 Geldig Programma
Kleurschema- hulpmiddel om HoNOS+ antwoorden te matchen met zorgvraagtypen 18-mei-21 20-mei-21 Geldig Programma
HoNOS+-vragenlijst 18-mei-21 18-mei-21 Geldig Programma

Zorgvraagtypering (achtergrond)

De NZa en partijen van het programma hebben uitgebreid onderzoek gedaan en laten doen naar de zorgvraagtypering.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Rapport SiRM voorstel subclusters 15-maart-21 26-mei-21 Geldig Programma
Rapport SiRM alternatieve bronnen zorgvraagtypering OQ45 26-maart-21 26-mei-21 Geldig Programma
Rapport SiRM alternatieve bronnen zorgvraagtypering MATE 26-maart-21 26-mei-21 Geldig Programma
Advies aan NZa besluitvorming zorgvraagtypering 4-november-20 18-december-20 Geldig Programma
Eindresultaten pilot zorgclustermodel 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Voorlopige resultaten zorgclustermodel 1-januari-20 2-maart-20 Geldig NZa
Startnotitie doelen zorgvraagtypering 22-januari-20 22-januari-20 Geldig Programma

Verantwoording en controle

Het zorgprestatiemodel geeft de voorkeur aan procesgerichte beheersing vooraf boven controles achteraf. De partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe zij dit gaan inrichten.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Spelregels correct registreren en declareren 10-september-21 10-september-21 Nieuw Programma
Definitieve lijst verantwoording en controle 26-juli-21 26-juli-21 Geldig Programma
Spelregels correct registreren en declareren 26-juli-21 26-juli-21 Vervallen Programma
Functionele beschrijving geautomatiseerde controles 12-april-21 12-april-21 Geldig Programma
Startnotitie verantwoording en controle 10-maart-20 4-mei-20 Geldig Programma

ICT-specificaties en codelijsten

De NZa heeft voor alle belangrijke elementen van het zorgprestatiemodel codes bepaald. Die codes worden gebruikt in de EPD’s en in declaraties. Het programma heeft samen met ICT-leveranciers het zorgprestatiemodel verder uitgewerkt tot ICT-specificaties. Ook hebben zij afspraken gemaakt over een MVP voor een zorgvuldige implementatie van ICT.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Toelichting codelijsten (concept) 15-september-21 15-september-21 Nieuw NZa
Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product 9-september-21 10-september-21 Nieuw Programma en OIZ
Informatietabel overige prestaties en toeslagen 10-september-21 10-september-21 Nieuw Programma
Overzicht wijzigingen codelijsten 12-augustus-21 12-augustus-21 Geldig Programma
Codelijsten zorgvraagtypering 12-augustus-21 12-augustus-21 Geldig NZa
Codelijsten zorglabel en gb-ggz profiel en verwijstype 12-augustus-21 12-augustus-21 Geldig NZa
Codelijst DSM-5 (gecombineerd) 12-augustus-21 12-augustus-21 Geldig Programma
Technische beschrijving zorgvraagtypering voor ICT-toepassing 5-augustus-21 5-augustus-21 Geldig NZa
071 Prestatiecodelijst Vektis 30-juli-21 30-juli-21 Geldig Vektis
Kaders voor een Minimum Viable Product 22-juli-21 24-september-21 Geldig Programma
Codetabel prestaties en tarieven 29-juni-21 29-juni-21 Geldig NZa
Technische specificaties 10-mei-21 10-mei-21 Geldig Programma
Generieke declaratie standaard GDS801 15-maart-21 15-maart-21 Geldig Vektis

Implementatie

Met deze documenten kunnen zorgaanbieders zich voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Mijlpalenplanning implementatiemonitor (tweede enquête) 23-augustus-21 25-augustus-21 Nieuw Programma
Resultaten eerste kwalitatieve meting juni implementatiemonitor 29-juni-21 6-juli-21 Geldig Programma
Resultaten eerste meting april implementatiemonitor 19-mei-21 3-juni-21 Geldig Programma
Mijlpalenplanning implementatiemonitor (eerste enquête) 8-april-21 15-april-21 Vervallen Programma
Handreiking Implementatie 18-januari-20 3-februari-20 Geldig Programma
Checklist Implementatie 30-oktober-20 30-oktober-20 Geldig Programma

Simulatie

Met deze documenten kunnen zorgaanbieders de financiële impact berekenen van de invoering van het zorgprestatiemodel. Sommige instellingen moeten die informatie aanleveren aan de NZa en de zorgverzekeraars.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Format simulatie forensische zorg 15-juli-21 15-juli-21 Geldig DJI
Veelgestelde vragen over simulatie 24-juni-21 24-juni-21 Geldig Programma
Format simulatie zorgprestatiemodel (incl. tarieven) 11-juni-21 11-juni-21 Geldig Programma
Afspraken simulatie en contractering 4-juni-21 8-juni-21 Geldig Programma
Stappen simulatie zorgprestatiemodel 18-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Tabel 1 - Koppeltabel beroepen 9-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Tabel 2 - Conversietabel simulatie DBC-ZPM 8-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Tabel 3 - Concept tarieven ZPM 19-november-20 26-januari-21 Vervallen NZa
Tabel 4 - Indirecte tijd per consult 9-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Tabel 5 - NZa-regels toewijzing settings voor referentie simulatie 12-april-21 12-april-21 Geldig Programma
Tabel 6 - Koppeltabel tarieven dec 2020 - maart 2021 - juni 2021 11-juni-21 11-juni-21 Geldig NZa

Communicatie toolkit

In de communicatie toolkit staan afbeeldingen en teksten die zorgaanbieders kunnen gebruiken voor de interne communicatie. De informatie in de toolkit wordt steeds aangevuld.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Communicatiekalender 2021 29-juni-21 10-juli-21 Geldig Programma
Basis teksten 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Iconen (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Afbeeldingen ontwerpcriteria (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Afbeeldingen zorgprestatiemodel (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma
Afbeeldingen zorgvraagtypering (zip) 9-juli-21 10-juli-21 Geldig Programma

Presentaties en artikelen

Wilt u de presentaties van eerdere webinars van het programma nog eens terugkijken?

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Animatie 'Het zorgprestatiemodel. Ben jij er al bekend mee?' 29-juli-21 29-juli-21 Nieuw Programma
Slides webinar 25 mei 2021 'Beroepen en overige onderwerpen' 25-mei-21 26-mei-21 Geldig Programma
Slides webinar 17 mei 2021 'Zorgvraagtypering' 17-mei-21 20-mei-21 Geldig Programma
Slides webinar 20 april 2021 'Prestaties, setting en tarieven' 20-april-21 30-april-21 Geldig Programma
Slides webinar najaar 2020 'Het zorgprestatiemodel' 7-december-20 7-december-20 Geldig Programma
Artikel 'Eenvoud is het sleutelwoord voor het nieuwe zorgprestatiemodel' (FIZIER) 18-december-20 18-december-20 Geldig Programma
Artikel 'Een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg' (FIZIER) 31-augustus-20 31-augustus-20 Geldig Programma
Video 'Zorgprestatiemodel in het kort' 4-juni-20 31-augustus-20 Geldig Programma

Brieven aan VWS en Tweede Kamer

In september 2020 heeft het kabinet de NZa opdracht gegeven het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Deze en andere brieven van en aan de overheid staan hieronder.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Voorhangbrief aan Tweede Kamer 6-oktober-20 19-oktober-20 Geldig VWS
Kamerbrief besluit zorgprestatiemodel 14-september-20 17-september-20 Geldig VWS
Brief aan ministeries van VWS en J&V 16-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer 2-maart-20 2-maart-20 Geldig VWS
Brief aan ministeries van VWS en J&V 17-februari-20 2-maart-20 Geldig NZa
Reactie kabinet op advies zorgprestatiemodel 2-juli-19 23-september-19 Geldig VWS

Analyses van de NZa

De NZa heeft op verzoek van het kabinet een aantal onderwerpen rond het zorgprestatiemodel verder onderzocht.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Monitor macro impact zorgprestatiemodel 22-juli-21 29-juli-21 Geldig NZa
Brief NZa monitor macro impact zorgprestatiemodel 22-juli-21 29-juli-21 Geldig NZa
Opbrengstendocument tariefopbouw 7-juli-20 8-september-20 Geldig NZa
Impactanalyse zorgprestatiemodel 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Beoordeling beheersbaarheid van macrokosten 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Toets op fraude en handhaving 14-juli-20 30-juli-20 Geldig NZa
Financiële prikkels en beheersbaarheid 13-februari-20 2-maart-20 Geldig NZa

Informatie over het programma

In het programma Zorgprestatiemodel werken 13 partijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel en de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering.

Titel Versiedatum Plaatsingsdatum Status Publicatie van
Dashboard 5-mei-21 5-juli-21 Geldig Programma
Rapportage voor besluitvorming 16-juli-20 30-juli-20 Geldig Programma
Ex-ante evaluatie zorgprestatiemodel (Talma Instituut) 27-mei-20 30-juli-20 Geldig Programma
Tussenrapportage 13-februari-20 2-maart-20 Geldig Programma
Plan van aanpak 10-september-19 23-september-19 Geldig Programma
Advies zorgprestatiemodel ggz en fz 30-april-19 23-september-19 Geldig NZa