NZa publiceert aanleverstandaard zorgvraagtypering en update regeling

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Deze informatie moet vanaf die datum halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa.

Welke informatie-elementen u precies aanlevert leest u in artikel 4.2 lid 4 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214b, vanaf 1 april: NR/REG-2214c*). In artikel 4.4 staat welke informatie-elementen u niet aanlevert als de patiënt een privacyverklaring heeft ondertekend. Voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen geldt dat u deze tot en met 30 juni niet hoeft te registreren. Dit komt omdat het nog niet in alle ICT-systemen mogelijk is om deze gegevens te registreren. Vanaf 1 juli 2022 is het registreren en aanleveren van deze informatie wel verplicht.

In de Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz) staat hoe het aanleveren werkt. De standaard is vooral bedoeld voor ICT-leveranciers om de aanlevering in te bouwen in hun systemen.

Gebruikt u de zorgvraagtyperingstool van de NZa? Met alleen de NZa-tool kunt u als zorgaanbieder niet aan de aanleververplichting voldoen. De tool slaat de gegevens die u later nodig heeft om aan te leveren namelijk niet op. De tool blijft voorlopig wel beschikbaar, bijvoorbeeld om zorgvraagtypering te oefenen.

*Vanaf 1 april 2022 geldt een nieuwe versie van de regeling. De reden van de update is de nieuwe licentie voor het gebruik van DSM-5.

 

Op 17 maart 2022 is de tekst van dit nieuwsbericht geüpdatet, de strekking blijft hetzelfde.