Privacybeleid

De samenwerkende partners van het zorgprestatiemodel nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij houden ons aan de privacyregels, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij dat aan u hebben laten weten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we u kunnen identificeren, zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Organisatie waar u werkt
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres van uw computer

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te bellen of mailen, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een bijeenkomst, of u een nieuwsbrief te sturen. Wij houden ook met cookies bij hoe bezoekers deze website gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. U kunt ons altijd vragen om ze in te mogen zien, aan te passen of te verwijderen. Dat doet u via het contactformulier.

Het delen van gegevens

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze samenwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.