Aanpassingen beroepentabel

De beroepenlijsten zijn op een paar punten gewijzigd.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige apart herkenbaar

In de lijst consult registrerende beroepen is de Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) toegevoegd in de beroepscategorie Verpleegkundige (Wet Big art. 3). Het is belangrijk dat SPV’en apart herkenbaar zijn, omdat zij in sommige situaties regiebehandelaar kunnen zijn. Daardoor krijgt de SPV een aparte beroepscode in het zorgprestatiemodel. Deze wijziging gaat in per 1 april 2022. Op 1 maart 2022 levert de NZa de aangepaste codetabel uit. Het wordt voor SPV’en ook mogelijk om een AGB-code aan te vragen als SPV. We raden SPV’en die als regiebehandelaar werken aan om voor 1 april 2022 een AGB-code als SPV aan te vragen.

Langer de tijd voor LOGO-verklaring

Voor de WO-psycholoog en WO-orthopedagoog is de LOGO-verklaring een voorwaarde om declarabele consulten te registreren in het zorgprestatiemodel. In de lijst met overige beroepen stond dat de voorwaarde niet geldt tot en met 30 juni 2022. Die periode is bedoeld om eventuele deficiënties op te lossen. De cursussen waarmee dit gedaan kan worden, zitten dit cursusjaar grotendeels vol. Daarom is de periode waarin de voorwaarde van de LOGO-verklaring niet geldt, verlengd. De voorwaarde ‘LOGO-verklaring’ geldt niet tot met 31 december 2022.

Vooropleidingen ggz-agoog verduidelijkt

In de lijst met overige beroepen stond bij het beroep ggz-agoog nog een oude term: HSAO (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs). Tegenwoordig spreken we over Hogere Sociale Studies (HSS). Hierdoor leken een aantal HSS-opleidingen buiten de boot te vallen. Daarom is nu de toelichting van ggz-agoog:

Zorgverlener ingeschreven in het register ‘GGZ Agogen’ (registerplein) met: 

  • een afgeronde opleiding Sociaal Werk, MWD of SPH en met een door het COOAB2.0 erkend curriculum GGZ agoog, of
  • één van de door het COOAB2.0 aangewezen HSAO/HSS opleidingen gevolgd door een afgeronde, door het COOAB2.0 erkende, nascholing GGZ agoog.

Voor de duidelijkheid staan nu ook de opleidingen waar het om gaat, in de omschrijving.

De aangewezen HSAO opleidingen zijn: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Cultureel Werk, Creatief Educatief Werk, HBO Inrichtingswerk, Sociaal Juridisch Dienstverlening (SJD), Godsdienst Pastoraal Werk, Creatieve Therapie.

De aangewezen Hogere Sociale Studies (HSS) zijn: Sociaal Werk/Social Work, Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), MWD, SPH, Toepaste Psychologie, Theologie en Vaktherapie.