Steeds meer declaraties van zorgprestaties 2022 afgewikkeld

In januari 2022 kwamen de eerste declaraties volgens het zorgprestatiemodel binnen bij zorgverzekeraars. Bij grotere instellingen waren logischerwijs extra inspanningen nodig om de systemen aan te passen op het zorgprestatiemodel. Bij hen waren vanaf april 2022 de eerste EPD’s klaar om te declareren. Sinds eind 2022 kunnen alle zorgaanbieders declareren.

Ongeveer 60% van de zorgprestaties die in 2022 geleverd zijn, zijn nu gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Dit percentage loopt snel op. De partijen in het programma Zorgprestatiemodel verwachten dat uiterlijk 1 april 2023 het overgrote deel van de declaraties over 2022 is afgewikkeld. Dan zijn naar verwachting ook de laatste obstakels in het registreren (zoals ontbrekende AGB-codes of zorglabels) verholpen. Obstakels kunnen overigens ook buiten het zorgprestatiemodel liggen, bijvoorbeeld tariefafspraken die nog niet rond zijn.

Instellingen die verwachten 1 april 2023 niet te gaan halen, kunnen hierover in gesprek gaan met hun zorgverzekeraars.