Resultaten derde uitvraag implementatiemonitor

In november en december hebben EIFFEL en Equalis de derde kwantitatieve implementatiemonitor uitgevoerd. Zorgaanbieders, financiers en EPD-leveranciers hebben hiervoor een enquête ingevuld. De resultaten van de derde monitor zijn nu bekend.

Uit de enquête blijkt dat veel onderdelen behaald zijn of op schema liggen en dat partijen hard werken om de implementatie te realiseren. Toch geven respondenten ook aan dat de realisatie van een aantal mijlpalen in gevaar komt. Zo zijn er zorgen over het tijdig overeenkomen van contracten en over de mogelijkheden om tijdig te declareren. De partijen in het programma Zorgprestatiemodel spreken hier in 2022 verder over.

De resultaten van de derde monitor kunt u hier teruglezen. Dit was de laatste uitvraag van dit jaar.