Nieuwe documenten zorgprestatiemodel online

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben in 2020 met elkaar een mooie prestatie geleverd: het zorgprestatiemodel staat! Er zijn weer veel nieuwe documenten gepubliceerd op de website, met details van het zorgprestatiemodel. Dit kon alleen door de gezamenlijke inzet van behandelaren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-organisaties, patiëntenvertegenwoordigers en overheid.

U kunt deze documenten gebruiken bij uw voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel per 2022.

De volgende documenten zijn nieuw op de downloadpagina:

Onder kop ‘Prestaties en regelgeving’

 • Concept regelgeving voor ‘harde stop’ van de oude bekostiging op 31 december 2021
 • Nieuwe concepten van de NZa-regelgeving (beleidsregel en nadere regel)
 • Concept codetabellen van de NZa met toelichting

Onder de kop ‘Beroepen’

 • Beroepenlijst ggz en fz 2020
 • Lijst met beroepen die vanaf 2022 consulten kunnen registreren in het zorgprestatiemodel
 • Criteria die zijn gebruikt om deze twee lijsten op te stellen

Onder de kop ‘Simulatie’

 • Een stappenplan en verschillende tabellen waarmee zorgaanbieders de impact van het zorgprestatiemodel voor de eigen organisatie in kaart kunnen brengen

Onder de kop ‘Verantwoording en controle’

 • Spelregels over correct registreren en declareren die onderdeel zullen worden van een landelijke veldafpraak.
  De spelregels gaan over ‘planning = realisatie’, over minimale betrokkenheid van de regiebehandelaar en over diagnostiek bij onverzekerde zorg

Onder de kop ‘Zorgvraagtypering’

 • Duidelijkheid over de koers van de zorgvraagtypering in het zorgprestatiemodel

Onder de kop ‘Algemeen’

 • Een uitwerking van het zorgtrajectnummer
 • Concept technische specificaties

 

Naar de documenten