Zorgvraagtyperingstool NZa online

Zorgvraagtypering is onderdeel van het zorgprestatiemodel en wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. De NZa heeft een zorgvraagtyperingstool voor de ggz en forensische zorg ontwikkeld. De zorgvraagtyperingstool is nu beschikbaar. Met deze tool kunt u patiënten typeren.

Voor inhoudelijke documentatie over het scoren van de items verwijzen we u naar de handleiding en de bijbehorende beschrijving van de zorgvraagtypen.

De zorgvraagtyperingstool wordt de komende periode nog verder geoptimaliseerd.

 

Ga naar zorgvraagtyperingstool