Nieuwe uitleg bij regelgeving online

Nieuwe regels kunnen nieuwe vragen oproepen. Om die reden publiceren we vandaag bij de nieuwe regelgeving een aantal toelichtingen. De volgende documenten treft u nieuw aan onder Downloads.

  • Factsheet Setting
  • Factsheet Basis-ggz
  • Factsheet Onderlinge dienstverlening (update)
  • Factsheet Zorgtrajectnummer (update)
  • Afspraken over zorgvraagtypering bij bekende patiënten
  • HoNOS+ vragenlijst, instructie bij het invullen
  • Kleurschema, hulpmiddel om HoNOS+ vragen te matchen met zorgvraagtypen

Het programma Zorgprestatiemodel heeft in nauwe afstemming met ICT-organisaties een aantal wijzigingen doorgevoerd om het zorgprestatiemodel makkelijker te kunnen implementeren in de EPD’s. Zo is besloten het zorgtrajectnummer te vereenvoudigen en onderlinge dienstverlening voorlopig alleen via de hoofdaannemer af te rekenen. De komende tijd blijven wij in goed overleg met de ICT-organisaties om te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Op 10 mei is ook een update van de ICT-specificaties gepubliceerd.

Ga naar Downloads