Beperkingen van de licentie op de DSM-classificatie

De Nederlandse Staat heeft tot en met 31 december 2024 een licentie op het gebruik van de DSM-5(-TR) classificatie ten behoeve van het Zorgprestatiemodel verkregen van Boom uitgevers Amsterdam BV.

De Codelijst DSM-5(-TR) die vanaf deze webpagina gedownload kan worden, mag alleen worden gebruikt in de declaratie-, registratie- en informatiesystemen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz), voor:

  • het kunnen naleven van de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rond de registratie en declaratie van geleverde ggz en fz en de registratie van de verzekerde aanspraak van de cliënt,
  • de aanlevering van informatie aan het ggz/fz-informatiesysteem van de NZa, en
  • de uitlevering van informatie uit dit ggz/fz-informatiesysteem aan derden,
  • alsmede voor analyse-, toezichts- en/of interne of externe controledoeleinden, door: de Nederlandse Staat (met inbegrip van de diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), zoals het CIBG en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de NZa, Zorginstituut Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek, zorgaanbieders in de ggz en fz, de ICT-leveranciers die factureringsproducten voor de ggz en/ of fz op de markt brengen, aanbieders van diensten voor facturering en/of de administratieve verwerking van facturen in de ggz en/of fz, zorgverzekeraars, Vektis, VECOZO,  het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor overig gebruik dient contact te worden opgenomen met Boom uitgevers Amsterdam BV.

Boom uitgevers Amsterdam BV, Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 1001 NL Amsterdam, sales@boom.nlwww.boom.nl(externe link)

Reprinted with permission © 2000-2022 American Psychiatric Association, p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

*DSM, DSM-5 and DSM-5-TR are registered trademarks of the American Psychiatric Association, and are used with permission herein. Use of these terms is prohibited without permission of the American Psychiatric Association. Use of this trademark does not constitute endorsement of this product by the American Psychiatric Association.