Goede en betaalbare zorg lukt alleen met de juiste bekostiging.

Bekostiging

Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg. Dat lukt alleen met een goede bekostiging. Bekostiging is hoe wij de zorg die iemand krijgt betalen.

Een nieuwe bekostiging

De overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiƫnten hebben afgesproken samen de ggz en de fz vernieuwen. Daarvoor is ook een nieuwe bekostiging nodig, staat in het bestuurlijk akkoord ggz. Want er zijn nu veel verschillende regels, en dat betekent veel administratie. Die tijd kunnen wij beter voor zorg gebruiken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht wat er nodig is om de bekostiging eenvoudiger te maken. De NZa raadt aan om het zorgprestatiemodel in te voeren. In het programma Zorgprestatiemodel werken alle partijen die nieuwe bekostiging uit.

Waarom de bekostiging beter kan

 

Partijen blijven toewerken naar een nieuwe bekostiging voor de geneeskundige ggz die (goed en tijdig) op- en afschalen van zorg en (toetsing op) gepast gebruik van zorg ondersteunt. Met de nieuwe bekostiging, die vanzelfsprekend moet voldoen aan de privacywet- en regelgeving, wordt ook een vermindering van de administratieve lasten nagestreefd en een versnelling van de declaratiemogelijkheden en informatievoorziening over zorgkosten en -gebruik.
Bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022