Wij werken aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz.

Wij zijn het programma Zorgprestatiemodel

Wij bouwen aan een nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De NZa heeft geadviseerd over de grote lijnen, wij werken die uit. En we zorgen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in 2022 klaar zijn voor de invoering.

Wij? Wie zijn dat?
In het programma Zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers  van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten samen. Het programma heeft een Bestuurlijke commissie, een Programmateam, 12 werkgroepen en een programmamanagement.

Bestuurlijke commissie: gedelegeerd opdrachtgever

De Bestuurlijke commissie stuurt het programma aan, in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ.

In de Bestuurlijke commissie zitten deze organisaties: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Nederlandse ggz (dNggz), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),  de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Programmateam: de spil van het programma

Het Programmateam is de spil van het programma Zorgprestatiemodel. Het Programmateam:

  • voert het plan van aanpak van het programma uit
  • stuurt op basis van een planning
  • stelt werkgroepen in, en bepaalt de opdracht van werkgroepen
  • zet de resultaten van werkgroepen om in voorstellen aan de Bestuurlijke commissie
  • rapporteert aan de Bestuurlijke commissie of de doelen worden gehaald

 

Werkgroepen: deskundig op inhoud

Het programma Zorgprestatiemodel heeft 12 werkgroepen. Die werken het zorgprestatiemodel verder uit en doen voorstellen aan het Programmateam. In de werkgroepen zitten grote en kleine zorgaanbieders, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid.

Programmamanagement: dagelijkse leiding

Het programmamanagement zorgt dat het het Programmateam en de werkgroepen hun werk kunnen doen. Het programmamanagement zorg dat iedereen op tijd de juiste informatie heeft, en houdt alle deadlines in de gaten. Het programmamanagement is ook verantwoordelijk voor de communicatie over het programma.

Ga naar pagina Mensen