De huidige bekostiging van ggz en fz is niet langer geschikt.

De huidige bekostiging

Een afspraak bij de psycholoog. Een gedwongen opname. Online verslavingszorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) zijn heel divers. Dat zie je terug in de bekostiging. 

In de basis-ggz is de bekostiging gekoppeld aan ‘patiëntprofielen’. Gespecialiseerde ggz wordt betaald via ‘diagnose-behandelcombinaties’ (dbc’s). Als iemand lang wordt opgenomen, gelden zorgzwaartepakketten (zzp’s). En voor forensische zorg zijn er diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s).

Wat zijn de knelpunten?

Verschillende soorten bekostiging zorgen voor veel administratie. En er zijn meer nadelen. De bekostiging sluit vaak niet aan bij de zorg die iemand werkelijk krijgt. Eenvoudige zorg kan zo te duur zijn, terwijl de vergoeding voor complexe zorg soms weer te laag is. Daar komt bij: veel zorgverleners moeten hun behandeltijd vastleggen. Dat kost tijd die zij niet aan zorg kunnen besteden.

Door de lange looptijd van dbc’s en dbbc’s duurt het lang voordat de zorgnota kan worden verstuurd. Dat is lastig voor patiënten, als ze achteraf nog eigen risico moeten betalen. En voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars, als er bij de controle van de nota iets mis blijkt te zijn. De bekostiging zorgt zo voor problemen bij het opstellen van jaarrekeningen. De totale zorguitgaven in een jaar zijn daardoor pas laat duidelijk.

Niet langer geschikt

Samen met alle betrokkenen vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom dat de huidige bekostiging niet langer geschikt is. Voor een toekomstbestendige ggz en fz is een nieuwe bekostiging nodig.