Mensen

Bestuurlijke commissie

De Bestuurlijke commissie is gedelegeerd opdrachtgever en stuurt het programma aan, in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord.

Hein Abeln Voorzitter Namens: Programma
Jos Brinkmann Lid Namens: GGZ Nederland
Goof van Gemert Lid Namens: DJI
Jean-Paul van Haarlem Lid Namens: ZN
Hans Kamsma Lid Namens: LVVP
Josefien Kursten Lid Namens: NZa
Carla Hagestein Lid Namens: NVvP
Henk Snapper Lid Namens: NVZ/NFU
Cornelis Jan Diepeveen Secretaris Namens: Programma

Programmateam

Het Programmateam is de spil van het programma. Het voert de opdracht van het programma uit en bewaakt de voortgang van de werkgroepen.

Cornelis Jan Diepeveen Programma Namens: Programma
Marjet van Baggum De Borg / Fivoor Namens: VGN
Anneloes Bal VGZ Namens: ZN
Marga Bijma GGz Praktijk Namens: V&VN
Carolien van Bracht GGZN Namens: GGZN
Daniëlle Budel Mind Namens: Mind
Alie Heirman Menzis Namens: ZN
Han Huizinga VGN Namens: VGN
Guus Janssen UMCG Namens: NFU
Lemke Klasing Parnassia Groep Namens: GGZN
Jitse Kok Zilveren Kruis Namens: ZN
Jasper van Kuik ZN Namens: ZN
Fred Landwaart Programma Namens: Programma
Hanneke Lens DJI Namens: DJI
Eva Lo-van Steenbergen DJI Namens: DJI
Yvonne Moolenaar NIP Namens: NIP
Robert Nieuwenhuize DJI Namens: DJI
Dick Nieuwpoort LVVP Namens: LVVP
Vincent Pelgröm NZa Namens: NZa
Wievenlien Punt NVZ Namens: NVZ
Renate Reusch VGN Namens: VGN
Jaap van der Rijst ZN Namens: ZN
Carlijn Ritzen NZa Namens: NZa
Rosalie de Ruiter Programma Namens: Programma
Noortje Sax NVvP Namens: NVvP
Claudio Slippens DJI Namens: DJI
Bas van de Steeg Silver Psychologie Namens: MeerGGZ
Menno Tusschenbroek MIND Namens: MIND
Arjen Vasen NZa Namens: NZa
Judith Veenendaal LVVP Namens: LVVP
Tom de Voijs ASR Namens: ZN
Elly Witsenboer UMCG Namens: NFU

Programmaondersteuning

Cornelis Jan Diepeveen Programmamanager Namens: Programma
Fred Landwaart Programma-adviseur Namens: Programma
Rosalie de Ruiter Programmaondersteuner Namens: Programma
Hein Abeln Voorzitter bestuurlijke commissie Namens: Programma
Jeroen van Dalen Ketencoördinator ICT Namens: Programma

Wg 1 Prestatielijst en setting

Deze werkgroep definieert functioneel omschreven behandelsettings. De werkgroep onderbouwt die kwantitatief, met bijvoorbeeld kostprijsgegevens. De werkgroep onderzoekt welke financiële gedragsprikkels uitgaan van de zorgprestaties, en wat daarvan de gevolgen zijn voor betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het zorgprestatiemodel moet op dit punt beter zijn dan de huidige bekostiging. De werkgroep stelt een definitieve lijst met prestaties en settingen op (de zorgprestatielijst), en doet voorstellen voor de prestatiebeschrijvingen.

Naam Organisatie Namens
Vincent Pelgröm (voorzitter) NZa NZa
Ferdi Balk Haaglanden MC NVvP
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Carolien van Bracht GGZN GGZN
Henk Buitenlaar Van Mesdag GGZN
Ilse van Esch Ipse de Bruggen VGN
Guus Janssen UMCG NFU
Peter Kleinherenbrink UMC Utrecht NFU
Claudia de Koning Erasmus MC NFU
Jasper van Kuik ZN ZN
Jan Leijten Vrijgevestigde psychiater NVvP
Eva Lo-van Steenbergen DJI DJI
Arianne Middelhoek Wier / Fivoor VGN
Carlijn Nieuwenhuis NZa NZa
Robert Nieuwenhuize DJI DJI
Siem Oostenbrink Altrecht GGZN
Femke van de Pol CZ ZN
Guido Reuvers ZN ZN
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Erik Schoezetter Dimence GGZN
Marion Scholten GGZ NHN GGZN
Metten Somers UMC Utrecht NVvP
Arjen Zandstra GGZ Centraal GGZN

Wg 2 Regelgeving

Deze werkgroep stelt eenvoudige en duidelijke registratieregels, declaratieregels en informatieverplichtingen op. De NZa kan die dan vaststellen. De regels moeten fraudebestendig zijn, en de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.

Naam Organisatie Namens
Vincent Pelgröm (voorzitter) NZa NZa
Peter Beelen Zilveren Kruis ZN
Willem Gordeau DJI DJI
Michiel Hengeveld Vrijgevestigde psychiater NVvP
Job van Huizen Zilveren Kruis ZN
Koen Keijzer Arkin GGZN
Marcelle van der Kleij GGZ Centraal GGZN
Jasper van Kuik ZN ZN
Sonja Kusters Parnassia Groep GGZN
Sandra Morsch GGZ NHN GGZN
Ronald Raatgever DJI DJI
Ayla Stoelinga LUMC NFU
Arjen Vasen NZa NZa
Judith Veenendaal LVVP LVVP
David Veenhof NZa NZa
Esther Verver GGZN GGZN
Bas Visser Amsterdam UMC NFU
Elly Witsenboer UMCG NFU

Wg 3 Aanvullende veldafspraken

Deze werkgroep ontwerpt de aanvullende veldafspraken. Dat zijn de afspraken die nodig zijn om het zorgprestatiemodel goed te laten werken. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders de in- en verkoop van zorg regelen.

Naam Organisatie Namens
Ferdi Balk Haaglanden MC NVvP
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Carolien van Bracht GGZN GGZN
Jonathan Douma Trajectum VGN
Wouter Hoge Vincent van Gogh Instituut GGZN
Nicole Houdijk ZN ZN
Sacha Jacobs ZN ZN
Jan Jongmans Zilveren Kruis ZN
Anne Marie de Koter Pro Persona GGZN
Jasper van Kuik ZN ZN
Jan Leijten Vrijgevestigde psychiater NVvP
Eva Lo-van Steenbergen DJI DJI
Noortje Sax NVvP NVvP
Metten Somers UMC Utrecht NVvP
Mirjam Stender Dimence GGZN
Arjen Vasen NZa NZa
Judith Veenendaal LVVP LVVP

Wg 4 Controle en verantwoording

Deze werkgroep beschrijft hoe verantwoording (door zorgaanbieders) en controle (door zorgverzekeraars) gaan bij het zorgprestatiemodel. De werkgroep ontwikkelt een uniform controle- en verantwoordingsarrangement, en maakt procesbeschrijvingen en controleprotocollen. Controle en verantwoording sluiten zoveel mogelijk aan op (de transitie naar) Horizontaal Toezicht. De werkgroep streeft naar zoveel mogelijk proces- en systeemgerichte verantwoording.

Naam Organisatie Namens
Stéphanie Brouwer – de Reus (voorzitter) VGZ ZN
Rita van der Bend Parnassia Groep GGZN
Angela Blanken Pro Persona GGZN
Henk Buitendijk GGZ Rivierduinen GGZN
Marco van Duursen Erasmus MC NFU
Robin Grommen Zilveren Kruis ZN
Ouahib Hakil DJI DJI
Manon Hoogendoorn Ipse de Bruggen VGN
Sacha Jacobs ZN ZN
Koen Keijzer Arkin GGZN
Martijn van Marle CZ ZN
Alex Martinius GGZN GGZN
Dick Nieuwpoort LVVP LVVP
Carlijn Ritzen NZa NZa
Ronald van der Salm GGZ Rivierduinen GGZN
Claudio Slippens DJI DJI
Esther Verver GGZN GGZN
Elly Witsenboer UMCG NFU

Wg 5 Veldnorm beroepen niet-regiebehandelaar

Deze werkgroep beschrijft welke beroepen een erkende rol hebben in de zorgverlening in ggz en fz. Daarbij gaat het om de beroepen die nu geen regiebehandelaar kunnen zijn. De werkgroep betrekt hierbij ook wat in andere onderzoeken al is uitgezocht, en gaat na welke partijen input kunnen geven. De werkgroep bespreekt met het Zorginstituut hoe deze beroepen in een standaard kunnen worden vastgelegd. De werkgroep doet ook een voorstel voor welke beroepen declarabele consulten moeten kunnen registreren.

Naam Organisatie Namens
Helma Blankman DJI DJI
Marjo Boer Ver. van Ervaringsdeskundigen MIND
Michiel Hengeveld Vrijgevestigde psychiater NVvP
Nicole Houdijk ZN ZN
Job van Huizen Zilveren Kruis ZN
Joost Kamoschinski P3NL NIP
Jasper van Kuik ZN ZN
Dick Nieuwpoort LVVP LVVP
Marnix de Romph P3NL NIP
Leo Sparreboom GGNet GGZN
Mirjam Stender Dimence GGZN
Petra Sterken STEVIG / Dichterbij VGN
David Veenhof NZa NZa

Wg 6 Implementatie

Deze werkgroep maakt een plan waarin staat wat er nodig is om het zorgprestatiemodel landelijk in te voeren. Wat moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars doen? En wat moet er op tijd geregeld zijn? De werkgroep zorgt dat elke zorgaanbieder in 2021 zelf kan berekenen wat de invoering (financieel) betekent voor de organisatie.

Naam Organisatie Namens
Adriaan Baan GGZ Rivierduinen GGZN
Maureen Biharie Fivoor VGN
Sophie Koek Fivoor VGN
Jasper van Kuik ZN ZN
Marloes de Lange UMCG NFU
Martijn van Marle CZ ZN
Odilia Marpaung DJI DJI
Reinald van der Meer GGZ NHN GGZN
Alex Moleman GGZ Delfland GGZN
Jolanda Plessius GGZ Delfland GGZN
Jaap van der Rijst ZN ZN
Anne Wil Roza GGZN GGZN
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Erik Schoezetter Dimence GGZN
Nihad Stocevic DJI DJI
Leanne Visser NZa NZa
Jeroen Vos Arq GGZN

Wg 7 ICT

Deze werkgroep brengt in kaart wat er moet gebeuren om de software van zorgaanbieders aan te passen op het zorgprestatiemodel. De werkgroep geeft softwareleveranciers, Vektis en Vecozo input, zodat die (technische) specificaties voor de software en voor het uitwisselen van berichten kunnen opstellen. De werkgroep formuleert en bewaakt mijlpalen voor deze processen.

Naam Organisatie Namens
Amy Ahluwalia Medicore OIZ
Jopie van Apeldoorn Altrecht GGZN
Peter Beelen Zilveren Kruis ZN
Paul van den Berg Nedap OIZ
Freek de Bruin DJI DJI
Jeroen van Dalen Ketencoördinator ICT Programma
Irina van Dooren Vecozo Vecozo
Quirinus Fianen Pro Persona GGZN
Muriel Jansen NZa NZa
Raymond Jaspers Vecozo Vecozo
Martijn Oonk Impulse OIZ
René Ostheimer Vektis Vektis
Erik Pastoor Vektis Vektis
Ronald Raatgever DJI DJI
Guido Reuvers ZN ZN
Anouk Roozen DJI DJI
Els van Rosendaal GGZ Westelijk Noord-Brabant GGZN
Sophie Scheer DJI DJI
Michiel Schiffers LVVP LVVP
Chris Slijkhuis Vektis Vektis
Bert Snippe VGZ ZN
Arjen Sondag Nexus Nederland OIZ
Robin Veldboer Impulse OIZ
Leanne Visser NZa NZa
Bob Voorbraak Vektis Vektis
Sicco de Vries Chipsoft OIZ
Carl de Wert Fivoor VGN
Jacob Zoethout PinkRoccade OIZ

Wg 8 Zorgvraagtypering

Deze werkgroep maakt een tussen- en een eindevaluatie van de pilot met het zorgclustermodel, en kijkt welke vervolgstappen nodig zijn om een bruikbare zorgvraagtypering te ontwikkelen. Hoe kan de zorgvraagtypering de doelen van het Hoofdlijnenakkoord, en met name gepast gebruik van zorg, ondersteunen? De werkgroep ontwikkelt een visie en een routekaart met vervolgstappen.

Naam Organisatie Namens
Jeroen van Waarde (voorzitter) Rijnstate NVvP
Marga Bijma GGz Praktijk V&VN
Marc Blom Parnassia Groep GGZN
Guus van Bork ZN ZN
Carolien van Bracht GGZN GGZN
Debby Brink VGZ ZN
Paul Felix De Friesland ZN
Laurette Goedhard Wier / Fivoor VGN
Myriam Harfterkamp UMCG NVvP
Nicole Houdijk ZN ZN
Evelyn Klein Haneveld DJI DJI
Debora Korporaal MIND MIND
Hendrik Jan van der Lugt DJI DJI
Ronald Mann Vrijgevestigde psychotherapeut NVvP
Ria Mous Vrijgevestigde psycholoog LVVP
Udo Nabitz Arkin NIP
Robert Nieuwenhuize DJI DJI
Femke van de Pol CZ ZN
Ruud Rutten Tactus GGZN
Alexandra Sillen Vrijgevestigde psychotherapeut LVVP
Arjan Theil GGZ Centraal GGZN
Leanne Visser NZa NZa
Dirk Vlietstra Vrijgevestigde psychiater NVvP
Mirjam Wigboldus Trajectum VGN