Overheid, brancheorganisaties en zorgverleners werken samen.

Organisatie

Overheid, brancheorganisaties en zorgverleners werken samen aan de invoering van het zorgprestatiemodel, de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. 

Dat hebben zij afgesproken in het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ. Dat is het overleg van de organisaties die achter het bestuurlijk akkoord ggz staan.

Samen in een landelijk programma

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bekostiging in 2022 van start kan gaan, hebben zij samen het landelijke programma Zorgprestatiemodel opgezet. Het programma werkt de plannen voor het zorgprestatiemodel verder uit, en zorgt dat het daadwerkelijk kan worden ingevoerd.

Het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord is de officiële opdrachtgever van het programma. De Bestuurlijke commissie zorgprestatiemodel stuurt het programma aan.