Historie

Een afspraak bij de psycholoog. Een gedwongen opname. Online verslavingszorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) zijn heel divers. Dat zag je terug in de bekostiging. In de basis-ggz was de bekostiging gekoppeld aan ‘patiëntprofielen’. Gespecialiseerde ggz werd betaald via ‘diagnose-behandelcombinaties’ (dbc’s). Als iemand lang wordt opgenomen, golden zorgzwaartepakketten (zzp’s). En voor forensische zorg warrn er diagnose-behandel-beveiligingscombinaties (dbbc’s).

Wat waren de knelpunten?

Verschillende soorten bekostiging zorgden voor veel administratie. Het was moeilijk om de verschillende soorten ggz en fz goed op elkaar af te stemmen. En er waren meer nadelen. De bekostiging sloot vaak niet aan bij de zorg die iemand werkelijk kreeg. Eenvoudige zorg kon zo te duur zijn, terwijl de vergoeding voor complexe zorg soms weer te laag was. Daar komt bij: veel zorgverleners moesten hun behandeltijd vastleggen. Dat kost tijd die zij niet aan zorg kunnen besteden.

Door de lange looptijd van dbc’s en dbbc’s duurde het lang voordat de zorgnota kan worden verstuurd. Dat is lastig voor patiënten, als ze achteraf nog eigen risico moeten betalen. En voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars, als er bij de controle van de nota iets mis blijkt te zijn. De bekostiging zorgt zo voor problemen bij het opstellen van jaarrekeningen. De totale zorguitgaven in een jaar zijn daardoor pas laat duidelijk.

Niet langer geschikt

Klik op de afbeelding om het advies van de NZa lezen

Samen met alle betrokkenen vond de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom dat de huidige bekostiging niet langer geschikt was. Voor een toekomstbestendige ggz en fz was een nieuwe bekostiging nodig. De NZa heeft onderzocht wat er nodig is om de bekostiging van de ggz en de fz eenvoudiger te maken. De uitkomst staat in het Advies zorgprestatiemodel ggz en fz. In het advies raadt dNZa aan om in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg het zorgprestatiemodel in te voeren. Het zorgprestatiemodel is een model waarbij eenvoud voorop staat. Dus met eenvoudige regels, duidelijke notaen geen onnodige administratie.

Wij zijn met veldpartijen tot de conclusie gekomen dat de huidige bekostiging niet langer geschikt is om ggz en de fz op een duurzame manier te bekostigen.
NZa, Advies zorgprestatiemodel ggz en fz

En waarom is het zorgprestatiemodel beter?

Het zorgprestatiemodel lost de meeste bestaande knelpunten op, zegt de NZa. De prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg, en de tarieven sluiten aan bij de behandeling die de zorgverlener geeft. De minutenregistratie verdwijnt. Dat betekent: veel minder administratieve lasten. En doordat de prestaties zijn gekoppeld aan ‘een dag’ en niet meer aan een traject, zijn de totale zorguitgaven veel sneller duidelijk. De basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en de forensische zorg hebben dezelfde prestaties: de ‘schotten’ tussen die zorg verdwijnt.

Meer over het zorgprestatiemodel