De NZa raadt aan om het zorgprestatiemodel in te voeren.

Advies NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht wat er nodig is om de bekostiging van de ggz en de fz eenvoudiger te maken. De uitkomst staat in het Advies zorgprestatiemodel ggz en fz.

De NZa raadt aan om in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg het zorgprestatiemodel in te voeren. Dat is een model waarbij eenvoud voorop staat. Dus met eenvoudige regels, duidelijke notaen geen onnodige administratie.

Wat is er mis met de bekostiging die nu geldt?

De huidige bekostiging is versnipperd, door de verschillende soorten bekostiging. In de basis-ggz gelden integrale prestaties, in de gespecialiseerde ggz zijn er dbc’s en zzp’s, en in de forensische zorg dbbs’c. Door die verschillen is het moeilijk om de verschillende soorten ggz en fz goed op elkaar af te stemmen.

Ook zijn de administratieve lasten hoog, en de prestaties sluiten niet altijd goed aan bij de zorg die in de praktijk is geleverd. Nota’s zijn moeilijk te controleren voor patiënten en zorgverzekeraars. En doordat de prestaties lang kunnen lopen, duurt het ook lang voordat de uitgaven aan zorg van een jaar duidelijk zijn.

Wij zijn met veldpartijen tot de conclusie gekomen dat de huidige bekostiging niet langer geschikt is om ggz en de fz op een duurzame manier te bekostigen.
NZa, Advies zorgprestatiemodel ggz en fz

 

 

Lees het hele advies van de NZa

 

 

En waarom is het zorgprestatiemodel beter?

Het zorgprestatiemodel lost de meeste bestaande knelpunten op, zegt de NZa. De prestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg, en de tarieven sluiten aan bij de behandeling die de zorgverlener geeft. De minutenregistratie gaat verdwijnen. Dat betekent: veel minder administratieve lasten. En doordat de prestaties straks zijn gekoppeld aan ‘een dag’ en niet meer aan een traject, zijn de totale zorguitgaven veel sneller duidelijk. De basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en de forensische zorg krijgen straks dezelfde prestaties: de ‘schotten’ tussen de die zorg gaan verdwijnen.