In 2022 werken we aan de doorontwikkeling van het zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel werkt met een mijlpalenplanning. Hieronder staat een samenvatting per thema. Zo ziet u per thema snel wat er al is gedaan, en waar aan wordt gewerkt.

Mijlpalen

Regelgeving, prestaties en tarieven

NZa

 • Onderhoud 2023
 • Regelgeving 2023 bekend
 • Tarieven 2023 bekend

Implementatie

Programma

 • Monitoring implementatie
 • Snelle interventies
 • Monitoring MVP ICT

ICT

Veld

 • Bouw declaratie in EPD
 • Bouw zorgvraagtypering in EPD
 • Start verplichte aanlevering zorgvraagtypering aan NZa

Beroepen

Programma

 • Update beroepenlijst 2023
 • Indienen veldnorm beroepen bij Zorginstituut

Veldafspraken

Programma

 • Update veldafspraken voor 2023
 • Onderhoudsprocedure veldafspraken bekend
 • Overdracht veldafspraken gerealiseerd

Gepast gebruik

Programma

 • Inrichten dialoogtafels
 • Ontwikkelen goede voorbeelden gepast gebruik
 • Ontwikkeling spiegelinformatie

Zorgvraagtypering

NZa

 • Inrichten adviescommissies zorgvraagtypering (ggz en fz)
 • Advies doorontwikkeling zorgvraagtypering 2024