In 2019 en 2020 werken we aan de nieuwe bekostiging voor de ggz en de fz.

Planning en mijlpalen

In 2019 en 2020 werkt het Programma zorgprestatiemodel aan de nieuwe bekostiging voor de ggz en de fz. In 2021 kan iedereen proefdraaien. Zo kunnen wij met elkaar het zorgprestatiemodel een goede start geven in 2022.

Voor het zover is, moet er nog veel werk worden verzet. Het Programma zorgprestatiemodel werkt met een gedetailleerde planning. Hieronder staat een samenvatting per thema. Zo ziet u per thema snel wat er al gedaan is, en waar aan wordt gewerkt.

Bekijk de masterplanning

 

 

Hoe staat het met de uitwerking van het zorgprestatiemodel?

Prestaties en regelgeving

Werkgroepen 1 en 2

 • Uitgangspunten duidelijk
 • Prestaties beschreven
 • Settings beschreven
 • Concept NZa-regels
 • Voorlopige tarieven
 • Definitieve NZa-regels
 • Prestatie- en tariefbeschikking

Implementatie en ICT

Werkgroepen 6 en 7

 • Functionele specificaties
 • Gevolgen voor bedrijfsprocessen zorgaanbieders in kaart
 • Voorbeeld-implementatieplan met checklist
 • Technische specificaties en EI-standaarden

Controle en verantwoording

Werkgroep 4

 • Uitgangspuntennotitie correct registreren en declareren
 • Controle- en verantwoordingsarrangement
 • Veldafspraken vastleggen

Beroepen en veldafspraken

Werkgroepen 3 en 5

 • Inventarisatie onderwerpen
 • Lijst beroepen niet-regiebehandelaar
 • Voorstel registratie declarabele consulten
 • Afspraken op hoofdlijnen klaar
 • Vastgestelde veldafspraken

Zorgvraagtypering

Werkgroep 8

 • Uitwerking doelen
 • Tussenconclusie pilot zorgclustermodel
 • Routekaart zorgvraagtypering
 • Eindconclusie over toepassing zorgclustermodel