Nieuws

Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

19 oktober 2020 Published by Comments Off on Staatssecretaris benoemt aandachtspunten invoering zorgprestatiemodel

In de zomer heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS samen met de minister voor Rechtsbescherming besloten om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz. Per 2022 moet ook worden gestart met het registreren van een verbeterde zorgvraagtypering. In de voorhangbrief legt de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer uit …

Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

17 september 2020 Published by Comments Off on Invoering Zorgprestatiemodel per 2022 definitief

Het besluit om het Zorgprestatiemodel in te voeren is nu definitief. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg per 2022 ingaat. Hij nam dit besluit samen met de minister voor Rechtsbescherming.

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

25 augustus 2020 Published by Comments Off on Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Besluitvorming in laatste fase Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar. De 13 partijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben een document met de uitwerking van het bekostigingsmodel opgeleverd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit met een positief advies aangeboden aan de ministeries voor VWS en Rechtsbescherming. Binnenkort besluit …

Consultatie beroepen in de ggz en fz

24 augustus 2020 Published by Comments Off on Consultatie beroepen in de ggz en fz

In het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke gezondheidszorg 2019-2022 is afgesproken om de inzet van beroepen in de ggz en fz vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg te onderbouwen in een veldnorm. De partijen van het akkoord hebben het programma Zorgprestatiemodel gevraagd om naast het uitwerken van de nieuwe bekostiging ook die veldnorm voor te bereiden.  Als eerste …

Video: Zorgprestatiemodel in het kort

4 juni 2020 Published by Comments Off on Video: Zorgprestatiemodel in het kort

Het Zorgprestatiemodel komt eraan. De bekostiging voor ggz en fz zal er vanaf 2022 heel anders uitzien. Wilt u snel weten wat er precies gaat veranderen? We hebben er een filmpje over gemaakt.

Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

24 maart 2020 Published by Comments Off on Factsheet over beroepenlijst gepubliceerd

In het Bestuurlijk akkoord GGZ is afgesproken dat er een veldnorm komt voor beroepen in de ggz en fz. De veldnorm moet waarborgen dat de juiste professionals de zorg leveren, en dat de zorg van die professionals vergoed kan worden. Als opstap naar die veldnorm stellen de 13 partijen in het programma zorgprestatiemodel een beroepenlijst …

Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

3 maart 2020 Published by Comments Off on Nieuwe bekostiging voor ggz en fz op koers!

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met goede eigenschappen zoals eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het …

Prestaties en settings in concept klaar

3 maart 2020 Published by Comments Off on Prestaties en settings in concept klaar

In het zorgprestatiemodel wordt de zorg vergoed via consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. Indirecte tijd hoeft straks niet meer te worden geregistreerd. Die wordt namelijk verdisconteerd in de zorgprestaties. Zo worden administratieve lasten voorkomen en wordt het directe contact met patiënten zoveel mogelijk gestimuleerd. Om de consulten zo goed mogelijk aan te laten sluiten …

Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

12 februari 2020 Published by Comments Off on Succesvolle themamiddag programma Zorgprestatiemodel

In het programmateam en werkgroepen werken vertegenwoordigers van de 13 samenwerkende organisaties aan de nieuwe bekostiging. Op 10 februari ontmoetten alle deelnemers elkaar tijdens een landelijke bijeenkomst. Een van de sprekers die middag was prof. dr. Jan Kremer. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut …

Website over zorgprestatiemodel live

30 september 2019 Published by Comments Off on Website over zorgprestatiemodel live

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Wat …