FAQ – veelgestelde vragen

Over het zorgprestatiemodel

Is het zeker dat het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd?

Het is nog niet 100% zeker dat het zorgprestatiemodel er komt, maar het is wel heel waarschijnlijk. Alle brancheorganisaties en de NZa staan er achter, en zijn samen bezig de details uit te werken. Maar een nieuwe bekostiging kan alleen worden ingevoerd als de bewindspersoon van VWS de NZa een ‘aanwijzing’ geeft. Dat geldt ook voor het zorgprestatiemodel. De aanwijzing is er nog niet. Maar de staatssecretaris heeft al wel gezegd dat hij het zorgprestatiemodel wil laten invoeren, als aan voorwaarden is voldaan.

Krijg ik mijn implementatiekosten vergoed?

Nee, er is geen vergoeding voor bijvoorbeeld de aanpassing van software of EI-standaarden. Het ‘risico’ dat er een nieuwe bekostiging komt, hoort bij de gewone bedrijfsvoering. De goede eigenschappen van het zorgprestatiemodel gaan uiteindelijk zorgen voor lagere uitvoeringskosten.

Over het landelijke programma

Hoe kan ik mij inschrijven voor een werkgroep?

U kunt zich niet meer inschrijven. Alle werkgroepen zijn in hun definitieve samenstelling aan de slag. Heeft u iets dat voor een werkgroep van belang kan zijn? U kunt altijd uw brancheorganisatie benaderen, of een lid van het Programmateam of de werkgroep. Zij kunnen uw idee meenemen. Alle namen staan bij mensen.

Wie neemt de besluiten in het programma?

Wie een definitief besluit neemt, hangt af van het onderwerp. De NZa stelt prestaties, tarieven en regelgeving vast. Het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord neemt de besluiten over de andere onderwerpen. Hoe dit precies werkt staat bij Landelijk programma.