Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz

Bent u een professional in de geestelijke gezondheidszorg of de forensische zorg? Dan heeft u vanaf 2022 te maken met het Zorgprestatiemodel. Per 1 januari zijn de prestaties voor basis-ggz, DB(B)C’s en ZZP’s vervangen door zorgprestaties.

Benieuwd wat dat voor u betekent?  

Bent u al bekend met het zorgprestatiemodel?

 

Wat is dat, het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

En wat betekent het voor mij?

Bent u zorgaanbieder? Dan declareert u in 2022 op een andere manier. U moet bijvoorbeeld zorgen dat uw administratie daar op tijd klaar voor is, en dat medewerkers op de hoogte zijn. Bent u zorgverzekeraar? Dan wilt u klaar zijn om met de nieuwe prestaties te werken bij het inkopen van zorg en bij het uitbetalen van zorgnota’s.

Created with Lunacy Zorgprestatiemodel

Wat het zorgprestatiemodel inhoudt. En waarom de oude bekostiging gaat verdwijnen.

Created with Lunacy Hoe komen we daar?

Wie werken er aan het zorgprestatiemodel? Wat gebeurt er wanneer?

Created with Lunacy Ik wil aan de slag!

Als u zich goed voorbereidt, kan de invoering in 2022 vlekkeloos verlopen.

Laatste nieuws

18 januari 2022

Een goede start van het zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de afgelopen weken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars veel berichten gekregen over de start van het zorgprestatiemodel. We zijn onder de indruk van de goede voorbereiding door alle betrokkenen en van het enthousiasme waarmee de laatste loodjes zijn opgepakt. Door al die inspanningen heeft het zorgprestatiemodel een succesvolle start kunnen maken.

Lees verder
17 januari 2022

Declaraties zorgprestatiemodel op gang

In de week van 10 januari zijn er via VECOZO tientallen declaratiebestanden met de nieuwe declaratiestandaard GDS801/802 ingediend bij de zorgverzekeraars. De meeste bestanden gingen in één keer goed door de technische controles. De declaratiebestanden die niet voldeden aan de specificaties van Vektis werden tegengehouden door VECOZO, maar inmiddels hebben ook die zorgaanbieders correcte declaraties …

Lees verder
03 januari 2022

Let op: update codelijst Prestaties en tarieven

De NZa heeft ons laten weten dat er twee versies van de codelijst Prestaties en Tarieven in omloop waren en dat in beide een fout is gevonden. Wat betekent dit voor u? Als u de codelijst heeft gedownload van de website https://puc.overheid.nl/nza/ dan heeft u de juiste tarieven, maar mist u een kleine update in de …

Lees verder

De tien goede eigenschappen van het zorgprestatiemodel

Bij het bouwen van het zorgprestatiemodel staan de ontwerpcriteria centraal. Dat zijn de 10 eigenschappen waar de nieuwe bekostiging zeker aan moet voldoen.

1

Eenvoudige prestaties, begrijpelijk voor de patiënt

Een consult heet gewoon consult op de zorgnota. Je herkent de zorg.

2

Weerspiegelt daadwerkelijk geleverde zorg, controleerbaar voor de patiënt

Ik zie meteen of alles klopt.

3

Prijzen sluiten aan bij behandelinzet en setting

De prijzen op de zorgnota zijn reëel voor de zorg die ik kreeg.

4

Structureel minder administratieve lasten, en géén tijdsregistratie

Als zorgverlener ben ik minder tijd kwijt aan registreren. De minutenregistratie verdwijnt.

5

Zo snel mogelijk inzicht in wat de zorg kost. Omzet en schade zijn vergelijkbaar.

De zorgnota kan snel worden verstuurd. Snel duidelijkheid voor patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar.

6

Eenvoudige en duidelijke regels, ruimte voor innovatie

Voor minder administratie en meer vernieuwing in de zorg

7

Stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf

Door goede afspraken vooraf, minder problemen achteraf

8

Ontschotting, zelfde bekostiging voor verschillende jaren in ggz en fz

Ggz en fz krijgen dezelfde bekostiging, ook bij langdurige behandeling

9

Basis voor sturen op gepaste en doelmatige zorg

Een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg

10

Flexibel te combineren met de nieuwe zorgvraagtypering

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken afspraken per zorgtype. De bekostiging moet daarbij kunnen aansluiten.

Deelnemende partijen

Deze partijen werken samen aan de invoering van het zorgprestatiemodel